Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  Anställningsformer /  Deltidsantsällning

Som deltidsanställd ska du erbjudas utfyllnad till heltid innan någon kan nyanställas.

För dig som har en deltidstjänst kan det vara bra att känna till att det finns en bestämmelse i Lagen om anställningsskydd (LAS) om företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad. Bestämmelsen innebär att deltidsanställda ska erbjudas utfyllnad till heltid innan någon kan nyanställas. Om du är intresserad av att utöka din sysselsättningsgrad bör du därför skriftligen anmäla detta till din arbetsgivare.

Förutsättningen för att bestämmelsen ska gälla är att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att du anställs med högre sysselsättningsgrad. Din företrädesrätt är begränsad till den driftsenhet där du är anställd. Som driftsenhet räknas ofta en byggnad. Om flera arbetstagare vill utöka arbetstiden har den som arbetat längst tid företräde.