Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  Anställningsformer /  Provanställning

En arbetsgivare kan välja att provanställa dig på en tjänst.

Provanställning kan användas om arbetsgivaren är osäker på den anställdes kompetens för tjänsten eller om det föreligger osäkerhet kring tjänsten i sig, till exempel organisatoriskt eller ekonomiskt. Men många arbetsgivare använder möjligheten till provanställning schablonmässigt för de allra flesta tjänster, framför allt inom privat och statlig sektor. Tänk därför på att det alltid är förhandlingsbart om det ska vara provanställning eller inte.

En provanställning får som regel inte vara längre än 6 månader, men det finns kollektivavtal som medger undantag från detta. 

Enligt lagen om anställningsskydd, LAS, övergår en provanställning automatiskt till en tillsvidareanställning om något annat inte sagts när provanställningen löper ut.

Arbetsgivaren behöver inte saklig grund för att bryta en provanställning och behöver formellt inte heller ange något skäl till att provanställningen inte övergår i en tillsvidareanställning. Besked om att bryta provanställningen måste ske två veckor i förväg, men det är samtidigt vanligt att den anställde får sluta omgående. Du har i det fallet ändå rätt till två veckors lön. 

Om du själv vill bryta en provanställning gäller i princip ingen uppsägningstid.