Med vikariat avses en anställning där du tjänstgör istället för en eller flera arbetstagare som är tjänstlediga.

Du kan också vara utsedd som vikarie i väntan på att en ordinarie innehavare utses.

Om en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie i sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren övergår anställningen i en tillsvidareanställning.

Läs också om Allmän visstidsanställning.