Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  AVTALSARKIVET /  Avtalsarkiv - kommun & landsting /  Allmänna bestämmelser (AB)

Allmänna bestämmelser, AB

För dig som är anställd inom kommun eller landsting.

Allmänna bestämmelser (AB) är det centrala kollektivavtal som i huvudsak reglerar anställningsvillkoren för dig som är anställd i kommun, landsting eller stiftelse/bolag med kommunala avtal. Avtalet kompletterar Lagen om anställningsskydd, LAS.

Allmänna bestämmelser innehåller regler om arbetstid, arbetsskyldighet, semester, villkor för att börja respektive sluta en anställning, med mera. Avtalet är tecknat mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och AkademikerAlliansen, där bland annat DIK ingår.

Till Allmänna bestämmelser hör en rad bilagor som också kan vara av intresse för dig som är kommunal- eller landstingsanställd DIK-medlem. Bilaga D innehåller regler för flexibel arbetstid och anställning i personalpool. Bilaga J är intressant för dig som har jourtjänst. I bilaga L finns bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet samt ersättningsnivåer för övernattning i samband med lägerverksamhet.

Allmänna bestämmelser utgör en del av HÖK, Huvudöverenskommelsen på den kommunala sektorns avtalsområde.

AkademikerAlliansen består av 17 Saco-förbund, däribland DIK, och har som målsättning att samverka i förhandlingar mot arbetsgivarsidan. Alliansen tecknar centrala avtal som är bindande för medlemsförbunden och deras medlemmar.