Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  AVTALSARKIVET /  Avtalsarkiv - kommun & landsting /  Huvudöverenskommelsen (HÖK)

HÖK, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor, gäller för dig som är anställd i kommun, landsting eller stiftelse/bolag med kommunala avtal.

Avtalet kompletterar Lagen om anställningsskydd, LAS. Det sätter som rubriken avslöjar avtalsramarna för dina anställningsvillkor. Det ger även rekommendation om lokalt kollektivavtal med mera.

HÖK fastställer de grundläggande principer som ska gälla vid lönesättning och löneöversyn (läs gärna bilaga 5 i avtalet). Det reglerar obekväm arbetstid, flexibel arbetstid, färdtidsersättning, semester, sjukledighet, föräldraledighet, personalpool, jour och beredskap, med mera. Avtalet är tecknat mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och AkademikerAlliansen, där bland annat DIK ingår.

En viktig del av HÖK är kollektivavtalet Allmänna bestämmelse (AB).

AkademikerAlliansen består av 17 Saco-förbund, däribland DIK, och har som målsättning att samverka i förhandlingar mot arbetsgivarsidan. Alliansen tecknar centrala avtal som är bindande för medlemsförbunden och deras medlemmar.