Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  Din arbetstid

Hur lång är din ordinarie arbetstid? Hur mycket övertid kan arbetsgivaren kräva av dig? Vilken övertidsersättning är du berättigad till? Här gäller olika regler beroende på vilket avtalsområde du tillhör.

Ytterst regleras din arbetstid av arbetstidslagen. Ett viktigt komplement till den lagstadgade regleringen utgör kollektivavtalen, som reglerar din arbetstid mer i detalj. Olika kollektivavtal gäller för olika branscher/sektorer. Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal är det ditt individuella anställningsavtal som reglerar vilken arbetstid som gäller för just dig.