Vid ordinarie arbete under kvällar, nätter och vissa dagar, får du tillägg för obekväm arbetstid.

Tillägget utgår med olika belopp beroende på när arbetet utförs. Vardagskvällar kl 19.00-22.00 räknas som enkel OB-tid. Mellan kl 22.00-06.00 vardagsnätter utgår en högre ersättning. Från fredag kl 19.00 t o m måndag kl 07.00 utgör helg-OB, som är något högre än på vardagsnätter. Vissa särskilda helger utges storhelgstillägg som motsvarar dubbel helg-OB.

OB-ersättning utgår efter faktisk arbetad tid som är schemalagd. Under övertidsarbete utgår OB-ersättning endast om du normalt i arbetstidsschemat arbetar obekväm arbetstid.