Vid arbete utanför ordinarie arbetstid kan särskild ersättning i form av övertidsersättning eller fyllnadslön utgå, förutsatt att arbetet är i förhand beordrat eller i efterhand godkänt.

Heltidsanställda erhåller enkel övertid (1,5 timmar kompensation eller 180 procent av lön/timme) de två första timmarna innan eller efter ordinarie arbetstids slut därefter kvalificerad övertid (2,0 timmar kompensation eller 240 procent av lön/timme).

För deltidsanställda tjänstemän gäller särskilda regler om övertidskompensation. Vanligtvis räknas inte arbetstid som övertid förrän tiden överstiger arbetstiden för en heltidsanställd. Övertid inom ramen för en heltidstjänst kallas fyllnadstid och ersätts med 120% i pengar. Kompensation i tid ersätts med timme för timme.