Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  Din arbetstid /  För dig som jobbar statligt /  Oreglerad arbetstid - förtroendearbetstid

Om du har förtroendearbetstid gäller inte de beskrivna bestämmelserna i Villkorsavtal-T om arbetstidens längd och förläggning, övertid och övertidsersättning med mera.

Inte heller gäller arbetstidslagens regler för dig med oreglerad arbetstid. Om din arbetsgivare väcker frågan om att träffa en enskild överenskommelse om oreglerad arbetstid med dig, kontakta den lokala Saco-S-föreningen eller förbundet för information.

Avtal om oreglerad arbetstid innebär att du inte har rätt till övertidskompensation. Detta gör att din lön måste kompensera för detta. Observera dock att med oreglerad arbetstid behöver du inte följa arbetstidsbestämmelserna i övrigt på myndigheten. Du disponerar fritt din närvaro och på vilka tider arbetet ska utföras. Däremot sätter naturligtvis arbetet gränser för när och var arbetet kan förläggas.