Förtroendevald

Som fackligt förtroendevald på din arbetsplats är du en mycket viktig person både för dina arbetskamrater lokalt och för DIK som organisation. Totalt har drygt 1 200 medlemmar någon form av fackligt förtroendeuppdrag. Här hittar du information och nyheter som är ett stöd för dig i ditt uppdrag.

Välkommen i nätverket >
DIK ikon

Handboken

Här hittar du en handbok med information för dig som är lokalfacklig företrädare. DIK:s viktigaste uppdrag, att stötta och företräda våra medlemmar på arbetsplatserna, utförs av dig och din insats är därför oerhört värdefull. Vi vill att du ska känna dig så trygg i din roll som möjligt.

Läs i handboken >
DIK ikon

Aktivitetsmenyn

DIK:s aktivitetsmeny hjälper dig som är lokalfackligt förtroendevald att arrangera aktiviteter på din arbetsplats. Menyn är lätt att använda. Välj en aktivitet ur listan. När du har bokat aktiviteten bjuder du enkelt bjuda in, marknadsför och följer upp arrangemanget med hjälp av färdiga mallar.

Boka en aktivitet >
DIK ikon

Föreningsstöd

En aktiv lokal DIK-förening ger nöjdare medlemmar. Nöjda medlemmar betyder fler medlemmar - och ju fler vi blir desto starkare. Vill du ha hjälp med att starta en förening på din arbetsplats? Eller hjälp att väcka liv i den som redan finns? Kontakta DIK:s föreningsutvecklare.

Kontakta DIK:s föreningsutvecklare >>
DIK ikon

Beställ trycksaker

Här hittar du en kort presentation av de foldrar, skrifter och andra trycksaker som du kan beställa från DIK. Materialet är gratis för dig som är förtroendevald och/eller medlem i DIK och några av dem finns att även att ladda ner som pdf.

Till trycksaksbeställningen >

Kalender


Innehållsansvarig: Britt-Marie Berggren / britt-marie.berggren@dik.se