Facklig introduktionsutbildning

DIK utbildar dig som är fackligt förtroendevald. Våra utbildningar håller hög kvalitet och gör dig till en trygg förhandlare och till en duktig lokalfacklig företrädare. Utbildningarna sker i DIK:s egna lokaler på Södermalm mitt i centrala Stockholm. Och kom ihåg att du har rätt att få ledigt från ditt arbete med bibehållen lön. Aktuella utbildningar och datum för kommande kurser hittar du nedan.

DIK ikon

Arbetsmiljöutbildning

Två mycket konkreta utbildningsdagar. Vi går igenom arbetsmiljölagen, lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen, socialförsäkringsbalken samt centrala kollektivavtal på området.

Läs mer>>
DIK ikon

Fackligt ledarskap

Vi går igenom regelverket som styr uppdraget som fackligt förtroendevald. Genom detta lägger vi en grund för sakligt, smart och effektivt fackligt arbete. Stort fokus läggs på dig och din roll som förtroendevald.

Läs mer om kursen>>
DIK ikon

Förhandlarutbildning

Två intensiva utbildningsdagar under vilka du utifrån konkreta förhandlingssituationer får lära dig förhandlingsteknik och fylla på dina kunskaper om medbestämmandelagen, löneavtalen och arbetstidsreglerna.

Läs mer om förhandlarutbildningen>>
DIK ikon

Högre fackligt seminarium

Den här utbildningen vänder sig till dig som samlat på dig erfarenhet genom åren. Vi förutsätter att du deltagit i flertalet av våra utbildningar och varit förtroendevald ett tag. Vi kommer lägga stort fokus på din roll som kunnig och erfaren inom området.

För dig som varit med ett tag>>
DIK ikon

Se & gör lön!

Hur går det till att förhandla lön? Vad är mitt ansvar som förtroendevald? Vad ska jag göra och när? En kurs för dig som är fackligt förtroendevald inom en kommun, ett landsting eller en region.

Lön på riktigt>>
DIK ikon

Vad gäller?

Vi går igenom grundläggande regler för anställning. Allt ifrån lagen om anställningsskydd till ledighetsregler och principerna för lönesättning. Efter utbildningen besvarar du enkelt frågorna om vad som gäller inom olika områden.

Facklig grundkurs>>
DIK ikon

ANSÖKAN & ANTAGNING

Inbjudan skickas ut till utbildningarna cirka två månader före respektive utbildningstillfälle. Platserna till våra utbildningar är begränsade och fördelas efter beslut av kursledningen. Skicka din intresseanmälan till..

Så söker du>>
DIK ikon

LÖNEERSÄTTNING & RESEBOKNING

Du har rätt till ledighet med bibehållen lön om du är anmäld som facklig förtroendeman, arbetsmiljö- eller skyddsombud. Om du anmält dig till någon av våra utbildningar, boka ingenting, varken resa eller hotell, förrän du fått bekräftelse på att du blivit antagen. All bokning...

Läs mer>>

Kalender


Innehållsansvarig: Britt-Marie Berggren / britt-marie.berggren@dik.se