Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  FÖRTROENDEVALD /  FACKLIG UTBILDNING /  Fackligt ledarskap

Facklig utbildning, för dig som vill lära dig grunderna och som vill utveckla ditt fackliga ledarskap

Utbildningen går igenom de regelverk som styr ramarna för uppdraget som facklig företrädare. Syftet med utbildningen är att lägga en kunskapsgrund för sakligt, smart och effektivt fackligt arbete. Stort fokus läggs på rollen som facklig och vilka krav som ställs på dig i mötet med arbetsgivaren och medlemmarna, liksom hur du ska upprätthålla gränserna i uppdraget.

Målet med utbildningen är att du ska bli insatt i vad DIK och facket tycker i särskilda frågor och hur det fackliga uppdraget ska utföras. Allt för att du som lokal företrädare blir en bra mot-/medpart till arbetsgivaren i fullgörandet av dennes skyldigheter enligt medbestämmandelagen med flera lagar och kollektivavtal. Kort sagt; att göra dig till en säkrare lokalfacklig!

Ur programmet:

  • Den fackliga kartan och det arbetsrättsliga partssystemet; DIK och Saco
  • Rättigheter och skyldigheter enligt lagar och avtal i uppdraget som fackligt förtroendevald (förtroendemannalagen, medbestämmandelagen, arbetsmiljölagen samt centrala kollektivavtal)
  • Personuppgiftslagen i det fackliga arbetet
  • Media och medlemskommunikation
  • Styrelsearbete; formalia och strategi

För vem?

För att få gå utbildningen ska du vara facklig representant på din arbetsplats och medlem i DIK (för statlig sektor gäller att du ska arbeta på en av DIK:s kontaktmyndigheter och vara medlem i ett Saco-förbund).