Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  FÖRTROENDEVALD /  FACKLIG UTBILDNING /  Förhandlarutbildning

Två intensiva utbildningsdagar under vilka du utifrån konkreta fackliga förhandlingssituationer får lära dig förhandlingsteknik samt fylla på dina kunskaper om medbestämmandelagen, löneavtalen, arbetstidsreglerna och mycket mer.

Du kommer att få förhandla själv och i grupp samt se på när andra förhandlar.

Större förhandlingssituationer varvas med mindre sammanhang, såväl formella som informella.

Motparter är DIK:s egna ombudsmän.

Vår målsättning är att du efter Förhandlarutbildningen ska känna dig tryggare och starkare i din förhandlarroll och ha bättre kunskaper i arbetsrätt.

Utbildningen är mycket praktiskt orienterad och förutsätter ett aktivt deltagande.