Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  FÖRTROENDEVALD /  HANDBOKEN /  Checklista för mediekontakter

Ibland kan det hända saker på din arbetsplats som media intresserar sig för. De vänder sig då gärna till en lokal facklig företrädare för att få mer uppgifter och göra intervju. Det kan vara en ovan situation för många.

Den här checklistan är ett stöd för dig att kunna hantera kontakt med media på ett enklare och säkrare sätt. 

När du blir kontaktad 

BE ATT FÅ ÅTERKOMMA
Det första du behöver göra är att komma fram till om det faktiskt är dig eller någon annan de borde prata med. Ligger ansvaret för frågan hos någon annan? Vill de ha ut saker från dig som anställd och inte som facklig representant? Ska arbetsgivare eller eventuell talesperson egentligen ha frågan? Tänk igenom detta när du blir kontaktad. Ta namn, redaktion och vad journalisten vill prata om, och be sedan att få återkomma. Fråga hur snart journalisten behöver svar från dig – en del har deadline om någon timme, en del har några dagar på sig. Även om journalister har bråttom är det sällan de kräver ett omedelbart svar. Gå sedan igenom förberedelserna i checklistan.

STÅ FÖR ALLT SOM SÄGS
Off the record finns inte. Utgå från att den första kontakten spelas in eller kan komma att användas i en eventuell intervju, till exempel genom att du svarar på ett mail.  Är det inte läge att svara på frågan just nu? Formulera ett sådant svar och återkom när du känner dig redo, eller när frågan är redo att lyftas. Är det inte du som ska ha frågan? Hänvisa till den som har ansvar.

BAKGRUND OCH UNDERLAG
Undersök det som journalisten vill prata om. Sätt dig in i frågan. Prata med de du behöver prata med, skaffa fakta och underlag. Finns det något skrivet i media?  Bestäm vad det är du vill säga under intervjun – kan du säga mycket eller lite, kan du säga något nu eller måste det vänta till efter en förhandling eller liknande? Riskerar du att gå händelserna i förväg om du pratar med media i det här läget?

ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG
Var öppen och tillgänglig i kontakten, det säkrar en god relation. Få inte panik eller börja svara undvikande. Försök få några exempel på frågor som journalisten vill ställa, så att du har möjlighet att förbereda dig, och be gärna om dem via mail.  Om du inte hunnit ta fram material i tid, eller har möjlighet att genomföra intervjun på utsatt tid, ringer du upp journalisten och meddelar det – på så sätt kan du behålla förtroendet.  

FORMULERA BUDSKAP 
Formulera hur ska du svara för att framstå som du vill att du och DIK ska framstå. Skriv ner det du tänker säga. Om du skriver är det lättare att formulera budskapet på ett begripligt sätt, och det är enklare att hålla sig till budskapet om du har några punkter på papper. Öva gärna med någon före intervjun, och tänk igenom eventuella följdfrågor och hur du ska säga om du får en fråga som du absolut inte vill svara på. Vad kan du prata om, och när vill du hänvisa till någon annan?

Under intervjun

HÅLL DIG TILL DITT OMRÅDE
Undvik personligt tyckande, ljug inte, spekulera inte, svara inte på sådant som någon annan ska svara på. Hänvisa istället frågan vidare. ”Det har jag tyvärr ingen insyn i”, ”Det måste du prata med honom eller henne om” eller ”Det har arbetsgivaren/talespersonen ansvar för”. Prata enkelt och begripligt, och tänk på att journalisten sällan är sakkunnig inom ditt område, eller inom fackliga frågor, utan kan behöva få förklaringar för att det inte ska bli missuppfattningar.

PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL JOURNALISTEN
Journalisten jobbar med detta, och är aldrig din kompis i intervjusituationen, hur trevlig och personlig hen än är och om ni är bekanta med varandra sedan tidigare. Be om att få se det hen skriver och erbjud dig att kolla att det blivit rätt fakta. Det är inget du kan kräva, men i en hygglig relation är det sannolikt att du får det.

Efter intervjun

Känns dina citat inte korrekta? Säg till, gärna via mail. Ändrades det inte till publiceringen? Återkom, via mail, och be om rättelse. Genom att skriva om detta i mejl kan du sedan bevisa att du haft synpunkter på felaktigheter i texten, då är det lättare att få en rättelse. Och kom ihåg att journalisten i nio fall av tio tar kontakt med dig för att få något bekräftat, vinkeln är redan satt. Därför kan din förväntning inför en artikel i många fall inte överensstämma med det slutgiltiga resultatet.  Har du fortfarande frågor eller funderingar efter att ha gått igenom checklistan? Kontakta din ombudsman.

Checklistan som pdf - för utskrift:

Checklistan som pdf - för utskrift