Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  Omställningsavtal

Omställningsavtal eller trygghetsavtal är ett slags extra kollektivavtal. Det ger dig trygghet när du blir uppsagd från jobbet. Om du har ett kollektivavtal på din arbetsplats så har du troligtvis också ett omställningsavtal.

Ofta innehåller omställningsavtalet en mer individanpassad service och fungerar som ett komplement till det som arbetsförmedling, fack och arbetsgivare kan erbjuda vid en uppsägning.

På svensk arbetsmarknad finns en rad olika trygghets- eller omställningsavtal beroende på vilken bransch du arbetat i och de olika avtalen kan se väldigt olika ut.

Arbetsgivaren anmäler
Är du osäker på om du omfattas av ett omställnings- eller trygghetsavtal - fråga din arbetsgivare eller ditt fackförbund. De kan även ge svar på vilket avtal som gäller för just dig.

Arbetsgivaren är den som förväntas ta kontakt med omställnings- eller trygghetsrådet när en arbetstagare riskerar att bli uppsagd. Om facket, till exempel DIK, är med och förhandlar om en uppsägning så brukar de se till att det finnas med i avtalet att arbetsgivaren ska anmäla den anställde till omställnings- eller trygghetsrådet.

Extra stöd
Exempel på vad ett omställningsavtal kan ge dig vid förändring eller uppsägning av din anställning:

 • Ekonomisk trygghet, lite extra ersättning beroende på hur länge du varit anställd
 • Möjlighet till fortbildning eller hjälp att starta eget
 • Förebyggande insatser inför stora förändringar på en arbetsplats
 • Hjälp med karriärcoachning, cv-granskning, intervjuträning och liknande

Deltagandet är frivilligt
Som anställd är du inte bunden att delta i trygghets- eller omställningsrådets aktiviteter, men DIK :s erfarenhet är att det brukar vara värdefullt och underlätta omställningen.

Här hittar du en lista över aktuella Svenska trygghetsavtal – och vilka områden de gäller inom [uppdaterad 2016-03-03]:

 1. TRR Trygghetsrådet
  Privatanställda tjänstemän.
  www.trr.se
 2. Omställningsfonden
  Kommuner, landsting, samt kommunalförbund och företag anslutna till Pacta.
  omstallningsfonden.se
 3. Trygghetsstiftelsen
  Statligt anställda.
  www.tsn.se
 4. Trygghetsfonden BAO — Finansförbundet
  Bank & Finans.
  www.trygghetsfonden-bao-finansforbundet.se
 5. Trygghetsrådet TRS
  Ideell- och idéburen sektor och kulturområdet, såväl tjänstemän som kollektivanställda.
  www.trs.se
 6. Svenska kyrkans Trygghetsråd
  Anställda inom Svenska kyrkan och närstående organisationer.
  www.kyrkanstrygghetsrad.se
 7. Trygghetsrådet Fastigo, TRF
  Tjänstemän (TCO och Saco) i fastighetsbranschen.
  fastigo.se/trygghetsradet/
 8. Trygghetsfonden Fastigo LO
  LO-grupperna inom fastighetsbranschen.
  fastigo.se/trygghetsfonden/
 9. KFS Trygghetsfond
  Område Anställda inom KFS-företagen (samhällsnyttiga företag).
  www.kfs.net/Trygghetsfonden/
 10. ABF-Handels
  arbetsgivare.folksam.se
 11. AFO-Handels
  arbetsgivare.folksam.se
 12. KFO-Handels
  arbetsgivare.folksam.se