Start /  DIN LÖN /  Din lön & ditt lönesamtal /  DIK:s lönepolicy /  Så löneförhandlar DIK för dig

Centrala och lokala förhandlingar. Lönen ska sättas i dialog mellan dig som anställd och din chef. För att det ska kunna ske måste centrala avtal finnas som säkerställer kvalitet och saklighet i löneprocessen.

För att du ska kunna ta tillvara dina möjligheter att påverka lönen, är det bra att känna till vilket ansvar de fackliga parterna och du själv har.

Centrala löneförhandlingar - centrala avtal

I centrala förhandlingar samarbetar DIK alltid med andra Sacoförbund i olika förhandlingsorganisationer.

I de centrala förhandlingarna kommer parterna inte överens om vilken lön en viss individ ska ha. När DIK och andra förbund förhandlar centralt med arbetsgivarorganisationerna är målet att teckna avtal om hur man ska förhandla på lokal nivå.

Är du privatanställd gäller för dig det löneavtal som företagets arbetsgivarorganisation har tecknat med Akademikerförbunden, där DIK ingår.

När det gäller avtal för kommuner och landsting samarbetar DIK med 16 andra akademikerförbund inom AkademikerAlliansen.

Är du statligt anställd förhandlas avtalen av Saco-S, där DIK ingår.

Lokala löneförhandlingar

När din lön sätts hos din arbetsgivare, kan det göras på i huvudsak två olika sätt. Det är detta som regleras i de centrala avtalen.

Vanligast är att det lokala facket kommer överens med arbetsgivaren om vad som ska åstadkommas i årets lönerevision. Det kan handla om vilken förhandlingsmodell som ska användas och vilka grupper som ska prioriteras. Vad du själv ska ha i lön bestäms därefter i dialog mellan dig och din närmsta chef, i ditt lönesamtal. Det lokala facket kontrollerar sedan att allt har gått rätt till. En annan modell är att den lokala fackföreningen och arbetsgivaren förhandlar om vilken lön du och dina kollegor ska ha, utan att du själv är inblandad. Därefter får du information om din nya lön.