Start /  DIN LÖN /  Löne- och utvecklingssamtal /  Förbättra din löneutveckling!

Din lön bör återspegla din kompetens, ditt engagemang, hur mycket ansvar du har i din tjänst och din prestation. Däremot kan det vara svårt att veta hur du ska förbättra din löneutveckling. Här får du några tips!

  • Uppfyller du de uppsatta målen? För en förbättrad löneutveckling krävs att du uppfyller de mål som du och din chef satt upp under utvecklingssamtalen.
  • Bidrar du till utvecklingen av verksamheten? Bidrag till verksamhetens utveckling ska premieras i lönekuvertet. Det kan till exempel vara i form att ta egna initiativ som förbättrar ditt arbetsområde eller att du har kreativa idéer som ger verksamheten en extra skjuts.
  • Hur har du utvecklat din tjänst? Utveckling av dina egna arbetsuppgifter ska precis som utveckling av verksamheten premieras.
  • Höj din kompetens! Kompetensutveckling ger dig nya kunskaper som förhoppningsvis gör att du utför ditt arbete bättre.
  • Löneförhandla varje dag. Genom att du håller koll på förändringar i dina arbetsuppgifter, nya ansvarsområden och hur du har höjt din kompetens får du en löneprocess som pågår varje dag istället för vid ett tillfälle per år.
  • Glöm inte att ställa den här frågan till din lönesättande chef: - Vad förväntas jag göra för att få en bättre löneutveckling?