Start /  DIN LÖN /  Löne- och utvecklingssamtal /  Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är viktigt också för att skapa goda relationer och en trivsam och produktiv arbetsmiljö. Utvecklingssamtalet bör komma före lönesamtalet.

Under utvecklingssamtalet diskuterar du och din chef dina arbetsuppgifter, hur du ska bidra till arbetsplatsens verksamhet och vilka behov verksamheten har av vidareutbildning och kompetensutveckling. Det bör hållas vid ett eller flera tillfällen under året. Då ska du och din chef gå igenom ditt uppdrag i förhållande till målen för verksamheten.

Utgångspunkter för din analys av krav och prestation:

  • Vilka är målen?
  • Vilka krav ställs i ditt arbete?
  • Vilka krav ställs på din arbetsprestation?
  • Vilka resultat har du uppnått?
  • Stämmer resultaten överens med kraven och målen?
  • Har du mer kvalificerade uppgifter eller ökat ansvar?
  • Har du ökat din kompetens inom ditt specialområde?
  • På vilket sätt har dina arbetsprestationer bidragit till verksamhetsförbättringar?
  • På vilket sätt har dina arbetsinsatser bidragit till att ni har nått målen för verksamheten?