Start /  DIN LÖN /  Lönestatistik

Lönesamtalet ska handla om på vilket sätt ditt arbete bidrar till att uppnå målen för verksamheten.
Foto: Jann Lipka

DIK:s lönestatistik baseras på en årlig löneenkät som skickats ut till förbundets cirka 17 000 yrkesverksamma medlemmar.

Enkäten genomfördes mellan oktober-november 2016 via webbformulär som gick ut till alla yrkesverksamma medlemmar som uppgivit sina e-postadresser.

Enkäten skickades även till förbundets alla egenföretagare med särskilda frågor om arvodesnivåer, den statistiken kommer att presenteras separat.

Vi tackar alla medlemmar som tagit sig tid att svara. Siffrorna som redovisas är löneläget per oktober 2016.

Använd statistiken med förnuft – tänk på att den inte visar vilken lön just du ska ha, utan hur löneläget ser ut vid en viss tidpunkt. Nedan redovisas de sammanställda svaren i tabeller för respektive yrkesområde inom DIK. Nästa löneenkät kommer att genomföras oktober-november 2017.