Start /  DIN LÖN /  Lönestatistik /  DIK:s löneenkät /  SPOFF/FAQ

SPOFF - svar på ofta ställda frågor om löneenkäten. Vem kan svara på enkäten? Varför ska jag svara? Jag är tjänstledig för studier – ska jag svara på enkäten? Här kommer svaren på det vanligaste frågorna om löneenkäten.

Vem kan svara på enkäten?

Alla som har en anställning och/eller är egenföretagare.

Varför ska jag svara?

En av de vanligaste anledningarna att kontakta ditt fackförbund är frågor kopplade till lön.

Bland de viktigaste verktyg vi har när det gäller lönerådgivning är vår löneenkät. Ju fler som fyller i enkäten ju större blir underlaget i statistiken och därmed mera tillförlitligt.

Har ni inte tillgång till min lön via statistik från arbetsgivaren?

DIK har via olika statistikavtal med de flesta arbetsgivarorganisationer tillgång till löner, födelseår och titel.

Det finns dock brister i denna statistik. Det är till exempel inte alltid titeln i statistiken överensstämmer med titeln på anställningsavtalet.

Enda möjligheten för oss att koppla ihop utbildning och titel med lön är med vår löneenkät. Det är även via löneenkäten som vi kan få kunskap om hur lönesamtal fungerar, om kommunikation kring lön ger bättre löneutveckling eller ej.

Hur gör jag?

Använd länken du har fått till din inkorg (i e-posten). Om du inte har fått mejlet kan du fylla i formuläret på den här sidan så skickar vi din länk.

Jag är tjänstledig från min ordinarie arbetsgivare och arbetar tillfälligt hos annan arbetsgivare – vilken ska jag redovisa?

Enkäten ska gälla den arbetsgivaren du hade i september 2014, oavsett om du är tjänstledig från en annan.

Till början av sidan»

Jag är föräldraledig – ska jag svara på enkäten?

Ja, om du har en anställning i grunden så ska uppgifterna baseras på den.

Jag är tjänstledig för studier – ska jag svara på enkäten?

Ja, om du har en anställning i grunden så ska uppgifterna baseras på den.

Jag har slutat min anställning och blivit arbetslös/arbetssökande – ska jag svara på enkäten?

Nej, det ska du inte. Enkäten gäller de medlemmar som hade en anställning och/eller var egenföretagare under september. Meddela oss gärna dina ändrade uppgifter på enkat@dik.se.

Jag har fler än en arbetsgivare, vilken ska jag fylla i?

Ange uppgifter som baseras på den anställningen där du har högst sysselsättningsgrad, du har möjlighet att fylla i lön och befattning för ytterligare en arbetsgivare senare i enkäten.

Lönerevisionen är inte färdig på min arbetsplats, hur ska jag fylla i min enkät?

Då våra löneenkätsvar tillsammans med övriga Saco-förbund bildar en gemensam databas över årlig lönestatistik, som i sig är unik på arbetsmarknaden vad gäller antal svarande och år, har man sedan starten av databasen bestämt en specifik svarsmånad. Det är september varje år som gäller.

Lönenkäten mäter förändringar av löner under perioden september till september.

Det är en majoritet (75 procent) av medlemmarna som får sin nya lön innan september.

De som inte har fått utbetalat årets löneökning kommer då att behöva ange samma lön som året innan.

Det finns möjlighet att ange att din lön inte avser årets lön.

Jag har bytt e-postadress - hur gör jag då?

Meddela detta till enkat@dik.se.

Till början av sidan»

Jag har bytt arbetsgivare - hur ändrar jag det?

Detta kan du med fördel ändra direkt i enkäten.

Jag är arbetssökande – varför har jag fått enkäten?

Vi har i år även skickat enkäten till de medlemmar som i DIK:s medlemsregister är registrerade som arbetssökande, vi har i vissa fall noterat att denna uppgift inte stämmer och detta är ett bra sätta att uppdatera dina uppgifter om t ex anställningsförhållanden.

Jag har gått i pension – varför har jag fått enkäten?

Vi har skickat enkäten till alla medlemmar som i DIK:s register har en anställning eller är egenföretagare, vilket betyder att vi inte har någon uppgift om att du har gått i pension. Meddela oss dina ändrade uppgifter på enkat@dik.se.

Jag har kastat mejlet med länken, hur får jag tag på länken?

Du kan antingen fylla i formuläret på den här sidan så skickar vi dig en ny länk direkt eller så kan du invänta ett nytt mejl från oss, vi kommer att skicka ut länkarna på nytt till de som inte fyllt i sina enkäter.

Jag har inte fått något mejl till min inkorg - hur gör jag då?

Fyll i formuläret på den här sidan så skickar vi dig en länk direkt.

Jag har uppehållstjänst. Vilken lön ska jag ange?

Du ska ange din bruttolön, innan avdrag för uppehållsfaktor.

Till början av sidan»

Jag vill ha en länk till min löneenkät

Skriv ditt person- eller medlemsnummer
Skriv din e-postadress