Start /  GÅ MED! /  Vanliga frågor /  Medlemsavgifter

Din medlemsavgift är beroende av vilken situation du befinner dig i och hur mycket du tjänar. Här ser du de vanligaste kategorierna. Har du frågor om vad som gäller för dig är du välkommen att kontakta oss på medlemsregistret.

[Gäller från 2016-01-01]

AVGIFTSKATEGORIER
A-kasseavgifterna avser medlemskap i Akademikernas erkända arbetslöshetskassa AEA.

1. Inkomst över 20 000 kr/mån
Yrkesverksam/arbetslös/föräldraledig/sjukskriven med lön/ersättning som överstiger 20 000 kronor i månaden.
Exklusive a-kassa: 262 kr/mån
Inklusive a-kassa: 362 kr/mån

2. Inkomst under 20 001 kr/mån
Yrkesverksam/arbetslös/föräldraledig/sjukskriven med lön/ersättning som understiger 20 001 kronor i månaden.
Exklusive a-kassa: 174 kr/mån
Inklusive a-kassa: 274kr/mån

3. Nyexaminerad/slutat studera
När du slutat studera och börjat ditt första jobb får du reducerad avgift under ditt första yrkesverksamma år. Vi behöver din ansökan senast tre månader efter din examen. 
Exklusive a-kassa: 149 kr/mån
Inklusive a-kassa: 249 kr/mån

4. Egenföretagare
Egenföretagare på heltid. Egenföretagare som utöver arbetet i det egna företaget har anställning på minst halvtid betalar vanlig avgift utifrån kategori 1 ovan.
Exklusive a-kassa: 174 kr/mån
Inklusive a-kassa: 274 kr/mån

5. Student
Som student betalar du en engångsavgift för hela din studietid. Kravet är att du anger ett beräknat examensdatum i din medlemsansökan*. 
Exklusive a-kassa: 100 kr för hela återstoden av studietiden
Inklusive a-kassa: 100 kr/mån

*Erbjudandet om studentmedlemskap gäller under din grundutbildning och endast vid en gång per medlem.

6. Doktorand med tjänst
Exklusive a-kassa:174 kr/mån
Inklusive a-kassa: 274 kr/mån 

7. Passiv
Ex pensionär
Exklusive a-kassa:22 kr/mån
Inklusive a-kassa: 122 kr/mån

8. Vilande
(kräver medlemskap i AEA)
(Exklusive a-kassa:52 kr/mån)
Inklusive a-kassa: 152 kr/mån