Start /  Kalendarium

Vidareutbildning för kommunikatörer - ny distanskurs på avancerad nivå

ORT: Växjö
Läs mer
 • Taggar:
 • STUDENT ,
 • KOMMUNIKATÖR ,
 • CHEF

Om misstag – optimeringskultur och en alternativ väg

ORT: Stockholm
Läs mer
 • Taggar:
 • KOMMUNIKATÖR ,
 • DIKSESSIONS ,
 • DIKSESSION ,
 • KOMMUNIKATIONSYRKEN ,
 • INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Leadership Friday - Självinsikt för ledare

ORT: Malmö
Läs mer
 • Taggar:
 • CHEF ,
 • CHEFSUTBILDING ,
 • LEDARE

Smarta Intranät - Sveriges största intranätkonferens

ORT: Stockholm
Läs mer
 • Taggar:

Akademikerkompetens

ORT: Mölndal
Läs mer
 • Taggar:
 • ARKIVARIE ,
 • MEDLEMSFÖRMÅNER ,
 • ARBETSSÖKANDE ,
 • EGENFÖRETAGARE ,
 • MUSEI- OCH KULTURMILJÖYRKEN ,
 • KOMMUNIKATÖR ,
 • SPRÅKYRKEN ,
 • KARRIÄR ,
 • BIBLIOTEKARIE

Akademikerkompetens

ORT: Helsinborg
Läs mer
 • Taggar:
 • ARKIVARIE ,
 • MEDLEMSFÖRMÅNER ,
 • ARBETSSÖKANDE ,
 • EGENFÖRETAGARE ,
 • MUSEI- OCH KULTURMILJÖYRKEN ,
 • KOMMUNIKATÖR ,
 • SPRÅKYRKEN ,
 • KARRIÄR ,
 • BIBLIOTEKARIE

Akademikerkompetens

ORT: Växjö
Läs mer
 • Taggar:
 • ARKIVARIE ,
 • MEDLEMSFÖRMÅNER ,
 • ARBETSSÖKANDE ,
 • EGENFÖRETAGARE ,
 • MUSEI- OCH KULTURMILJÖYRKEN ,
 • KOMMUNIKATÖR ,
 • SPRÅKYRKEN ,
 • KARRIÄR ,
 • BIBLIOTEKARIE

Akademikerkompetens

ORT: Jönköping
Läs mer
 • Taggar:
 • ARKIVARIE ,
 • MEDLEMSFÖRMÅNER ,
 • ARBETSSÖKANDE ,
 • EGENFÖRETAGARE ,
 • MUSEI- OCH KULTURMILJÖYRKEN ,
 • KOMMUNIKATÖR ,
 • SPRÅKYRKEN ,
 • KARRIÄR ,
 • BIBLIOTEKARIE

Att bygga varumärket inifrån

ORT: Stockholm
Läs mer
 • Taggar:
 • KOMMUNIKATÖR ,
 • DIKSESSIONS ,
 • DIKSESSION ,
 • KOMMUNIKATIONSYRKEN ,
 • INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Akademikerkompetens

ORT: Örebro
Läs mer
 • Taggar:
 • ARKIVARIE ,
 • MEDLEMSFÖRMÅNER ,
 • ARBETSSÖKANDE ,
 • EGENFÖRETAGARE ,
 • MUSEI- OCH KULTURMILJÖYRKEN ,
 • KOMMUNIKATÖR ,
 • SPRÅKYRKEN ,
 • KARRIÄR ,
 • BIBLIOTEKARIE

Utbildning: Fackligt ledarskap

ORT: Stockholm
Läs mer
 • Taggar:
 • FÖRTROENDEVALD ,
 • FACKLIG UTBILDNING

Hur stärker du kulturens roll i det moderna samhället?

ORT: Stockholm
Läs mer
 • Taggar:
 • MUSEI- OCH KULTURMILJÖYRKEN ,
 • BIBLIOTEKARIE ,
 • HUMANIORA

DIK:s förbundsstyrelse sammanträder

ORT: Bryssel
Läs mer
 • Taggar:
 • MEDLEMSINFLYTANDE ,
 • DEMOKRATI

Konsten att hantera besvärliga människor

ORT: Stockholm
Läs mer
 • Taggar:
 • KOMMUNIKATÖR ,
 • DIKSESSIONS ,
 • DIKSESSION ,
 • KOMMUNIKATIONSYRKEN ,
 • INFORMATION OCH KOMMUNIKATION ,
 • ARBETSMILJÖ

DIK:s förbundsstyrelse sammanträder

ORT: Stockholm
Läs mer
 • Taggar:
 • MEDLEMSINFLYTANDE ,
 • DEMOKRATI

DIK:s förbundsstyrelse sammanträder

ORT: Stockholm
Läs mer
 • Taggar:
 • MEDLEMSINFLYTANDE ,
 • DEMOKRATI