Start /  Kalendarium /  Vidareutbildning för kommunikatörer - ny distanskurs på avancerad nivå

Hösten 16 startar på Linnéuniversitetet en helt ny kurs på avancerad nivå: Kommunikation för social hållbarhet, 30hp. Kursen ges på halvfart distans och den är utformad så att det är möjligt att utbilda sig parallellt med arbetet under ett års tid.

DATUM: 2016-09-09
2017-05-27
TID: 14:00 - 14:00
ORT: Växjö
KONTAKT: Dino Viscovi

Utbildningen erbjuder ett intellektuellt stimulerande möte mellan aktuell samhällsvetenskaplig forskning och konkreta utmaningar i ett föränderligt yrkesliv och samhälle. Kursen Kommunikation för social hållbarhet grundar sig i förändringar i det sociala och kulturella - men också mediala - landskapet.

Vi ser nya skiktnings- och boendemönster och ett omgestaltat arbetsliv.

Välfärdssystemen har ett ökat inslag av valmöjligheter och marknadsprinciper och relationen mellan myndigheter och medborgare ändrar därför karaktär.

I hushållen har den lätta och mobila kommunikationstekniken omvandlat vardagen – och därmed själva grunden för våra identiteter som medborgare.

Kursen består av tre delkurser om vardera 10 poäng och rymmer fyra obligatoriska träffar, i september (9-10/9), november (11-12/11), februari (10-11/2) och maj (26-27/5).

På träffarna, som ägnas både undervisning, seminarier och examinationer, möter deltagarna aktiva forskare och universitetslärare.

Eftersom kursdeltagarna redan har de akademiska färdigheterna på plats, kan de främst ägna sig åt läsning, reflektion och erfarenhetsutbyte. Därför organiseras studier och examination genom seminarier, workshops, tillämpningar och kortare PM. Borta är traditionella tentamina liksom uppsatser, kvar är aktualitet, analys och nytänkande.

Kursen heter 4SO100 Kommunikation för social hållbarhet 30hp. Anmälningskoden är LNU-47103 Behörighet för studier på avancerad nivå är 120 gamla alternativt 180 nya poäng, men det krävs inte att man tagit examen.