Start /  Nyheter /  Årets kommunikationsuppsats är korad!
01 2016
JUN
student

Hanna Alricson & Maja Hedin mottog priset på Communicare i Sundsvall
Foto: Stieg Andersson

DIK:s stipendium för Årets kommunikationsuppsats på 5 000 kronor tilldelas 2016 Hanna Alricson & Maja Hedin för c-uppsatsen ”Fick jag bara 560 likes? – en kvalitativ studie om hur unga upplever press på instagram”. Maja & Hanna mottog priset under branschdagarna Communicare i Sundsvall 25-26 maj.

Hela idén till uppsatsens ämne föddes enligt Maja och Hanna när de läste om en mycket känd bloggare och dennes relation till sociala medier. Bloggaren diskuterade sin strävan efter att vara den ”perfekta tjejen” på sociala medier och hur detta ledde till mycket press och ångest.

”Vi måste prata om att ungdomar känner press på sociala medier”

- Det är vanligt att man pratar om detta och vi tyckte därför att det var extra intressant att applicera detta fenomen på vanliga ungdomar, säger Hanna Alricson.

Hanna Alricson och Maja Hedin tycker själva att de viktigaste slutsatserna i  uppsatsen belyser att det finns ungdomar som upplever press på Instagram och då framförallt om att uppnå så kallade ’Likes’. Detta visualiserar uppsatsförfattarna på ett pedagogiskt sätt i en egen teoretisk modell. Vidare menar de att på lång sikt kan press i sociala medier blir ett problem för ungas psykiska mående.

 - Ungdomar är extra intressant att undersöka eftersom att de är mitt i sitt identitetsskapande och hur de använder och upplever sociala medier blir då extra spännande och viktigt att prata om, säger Hanna Alricson.

Hanna och Maja är dock noggrann med att poängtera att de inte är motståndare till sociala medier:

- Vi själva använder Instagram och andra sociala medier. Det handlar inte om att ta bort plattformarna, utan i stället om att vi måste diskutera hur vi hanterar och pratar om kanalerna samt vilka regler och policys som ska implementeras i framtiden, säger Maja Hedin

 ”Vår bredd är det bästa”

I slutet av vårterminen tar både Hanna och Maja en kandidatexamen inom media och kommunikation. Båda ska även arbeta inom kommunikationsbranschen efter studierna.

Båda beskriver att de har fått med sig många olika delar och perspektiv från sin utbildning och att de kan använda sina kunskaper och kompetenser på många olika sätt. Båda tycker att det har varit otroligt lärorikt och framförallt positivt med en bred utbildning eftersom det faktiskt är ute på arbetsplatsen som man nischar sig och hittar sitt specialområde.

- När man studerar kan man absolut ha en vision om vad man vill arbeta med men man bestämmer sig faktiskt när man är ute och testar på rikligt, ute i arbetslivet, säger Maja Hedin

De tips och reflektioner som Maja och Hanna vill dela med sig av till DIK:s studentmedlemmar är att ta hjälp av varandra och sina kursare. Tänk också på att studierna är till för dig! Gå på föreläsningarna och var uppmärksam. Ta det lugnt och stressa inte upp dig, speciellt när det kommer till uppsatsen. Har du struktur på ditt arbete så kommer det inte alls att vara jobbigt, tvärt om väldigt roligt!

Årets jury för kommunikationsuppsatsen

Årets jury har bestått av Maria Niemi ledamot DIK:s förbundsstyrelse, Jesper Falkheimer professor vid Lunds universitet samt Catrin Johansson professor vid Mittuniversitetet.

Den enade juryns motivering lyder:

Hanna Alricson och Maja Hedin har i sin uppsats lyft ett inom forskningen intressant ämne - sociala medie-verktyget Instagrams påverkan på unga. Samtidigt är det ett ytterst aktuellt inom kommunikationsfältet. Juryn finner uppsatsen som en klockren vinnare av årets kommunikationsuppsats. Det är en utmärkt och välskriven studie med tydligt syfte, som lyfter ett nytt och aktuellt ämne samtidigt som den utvecklar tidigare forskning. Uppsatsen bygger på ett kvalitativt material som illustrerar den press unga upplever på Instagram, som både kan användas för vidare forskning och fungera som kompetensutveckling för alla som jobbar med unga, kultur och kommunikation.

För prispengarna ska Hanna och Maja åka på en resa tillsammans!