Start /  Nyheter /  Årets kulturuppsats har en vinnare
14 2016
NOV

Vinnaren av Årets kulturuppsats 2016: Elisabet Edin

DIK:s stipendium för Årets kulturuppsats 2016 går till Elisabet Edin för hennes masteruppsats om kreativa rum på bibliotek i Australien.

Ett kreativt rum, även kallat för makerspace, är en plats där människor med gemensamma intressen kan mötas, samarbeta och sprida kunskap. I och med att biblioteken försöker nå ut till en allt bredare publik, har dessa rum blivit allt vanligare i biblioteksvärlden.

Eftersom forskningen om kreativa rum på bibliotek är begränsad ville Elisabet Edin undersöka hur rummen fungerar och vilken funktion bibliotekspersonalen anser att de fyller. I hennes masteruppsats I thought libraries were about books Mål och funktioner inom kreativa rum på australiska bibliotek valde hon att fokusera på biblioteken i Australien.

Elisabet Edin har arbetat på folkbibliotek i Sverige i många år, har en kandidat i genusvetenskap och blev klar med sin masterutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala Universitet i våras. Nu arbetar hon på Victoria University Library och på Moonee Valley Public Library i Melbourne.

Ett lyckat kreativt rum hör ihop med lokalinvånarnas behov

Uppsatsen visar att det är svårt att definiera hur ett kreativt rum egentligen ska se ut på ett bibliotek.

– Ett lyckat kreativt rum kännetecknas av att det utvecklats från de behov som finns i lokalsamhället, vilket innebär enorma skillnader mellan olika verksamheter. Inom vissa makerspace ligger fokus på digitalt lärande, medan andra mer fungerar som sociala mötesplatser och arenor för "analogt" skapande, säger Elisabet Edin.

Australiska biblioteks kreativa rum och makerspaces har som mål att vända sig till den breda allmänheten. Elisabet menar dock att det i praktiken oftast är pojkar och män som hittar dit. Det beror på att rummen fokuserar mycket på Stem-fältet, alltså naturvetenskap, teknik och matematik.

– Att Stem-fältet är mansdominerat, både utifrån ett utbildnings- och arbetsmarknadsperspektiv, kan förklara att pojkar och män tycks vara de flitigaste användarna av bibliotekens satsningar.

Vilka lärdomar kan de svenska biblioteken dra från arbetet med kreativa rum och makerspaces på australiska bibliotek? Elisabet Edin tror att biblioteken måste ha tydliga mål med kreativa rum och makerspace samt att arbetet med kreativa rum måste förankras i ett samarbete med lokalsamhället:

– Det finns ofta höga ambitioner bakom kreativa rum på bibliotek, men om ett tydligt fokus saknas finns en risk att det uppstår konflikter mellan olika målsättningar, säger hon och tillägger:

– Sedan tror jag att samarbete med föreningar och organisationer är avgörande för hur lyckat ett kreativt rum kan bli, eftersom kunskaperna som krävs i regel inte ingår i biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar.

Årets kulturuppsats 2016

Varje år delar DIK ut stipendiet Årets kulturuppsats. Prissumman ligger på 5 000 kronor. Vad tänker hon använda pengarna till?

– Förmodligen en resa, kanske till Nya Zeeland, säger Elisabet Edin.