Start /  Nyheter /  Alla pratar om Märket – men vad är det?
14 2016
APR

Märket är en viktig del i avtalsrörelsen och alla pratar om det. Men vad menar de egentligen? Varför måste ”alla” följa märket?

Med märket menas, oftast, de kollektiva löneökningarna uttryckta i procent som sätts av parterna inom exportindustrin. Men det kan även handla om avtalets längd och annat som ökar kostnaderna för arbetsgivarna. Exportindustrins märke brukar följas även inom tjänstesektorn.

Märket kan också beskrivas som den löneutvecklingsnivå som den konkurrensutsatta exportindustrin anser sig mäkta med för att behålla eller öka sin konkurrenskraft. Arbetsgivarna vill här ha rimliga arbetskraftskostnader och fackförbunden vill säkra medlemmars positiva löneutveckling.

Så långt hänger de flesta med. Men varför detta tjat om att alla måste följa märket? Det är inte lika enkelt att förstå eller förklara. Och det råder också delade meningar här.

Mycket förenklat skulle man kunna säga att det är exportindustrin som drar in pengar till landet och mer pengar än så finns inte att fördela inom systemet/landet. Men här protesterar många, särskilt inom tjänstesektorn. Genom att ständigt följa märket kommer många skevheter i löneutrymmet inte kunna rättas till, något som bland annat drabbar högutbildade kvinnor i låglöneyrken. Där många av DIK:s medlemmar återfinns, dessvärre.

Avtalsrörelsen 2016

Avtalsrörelsen 2016 har hittills skiljt sig en del från hur det brukar vara. Exportindustrin var ovanligt sent ute med att sätta märket, vilket innebar att förhandlingarna påbörjades på många områden redan innan märket var satt. Mest förhandlades det då om sådant som inte direkt rörde lönen, utan om andra förmåner och villkor.

I årets avtalsrörelse är märket mer ifrågasatt än någonsin

Trots att industrin i sista stund slöt ett avtal på 2,2 procent (varav 0,2 procent avsättning till flexpension) så fortsätter flera fackförbund inom LO att kräva högre löneökningar. Det gäller till exempel Byggnads, Kommunal och den konstellation som kallas 6F (ett samarbete mellan fackförbund inom LO, Byggnads, Elektrikerna, Fastighetsanställdas Förbund, Målarna och Seko).

Resultatet av de förhandlingarna kan avgöra om industrimärket i fortsättningen kommer att vara lika normerande som de senaste 20 åren.