Start /  Nyheter /  Arbetslivsanknytning, opinionsbildning och engagemang
15 2016
MAR

Under DIK Students årsmöte i Stockholm den 6 februari valdes enhälligt Roger Gripengren och Leif Rahnasto till ordförande respektive vice ordförande för DIK Student.

DIK Students årsmöte präglades av intensivt idéarbete vilket resulterade i att en ny verksamhetsplan för DIK Student togs fram. Fokusfrågorna arbetslivsanknytning, opinionsbildning och externt engagemang kommer att vara utgångspunkten för DIK Students arbete under 2016.  

Ordförande Roger Gripengren, som studerar litteraturvetenskap på Stockholms universitet, betonar bland annat vikten av studentengagemang och studentfackligt samarbete:  

- De frågor jag tänker att DIK-student skall arbeta med under 2016 är att försöka nå ut till fler studenter på flera lärosäten. DIK är nämligen en organisation som värdesätter humaniora och vill höja dess status. En annan sak som jag hoppas genomföra under året är att fördjupa samarbetet med de övriga studentsektionerna inom SACO.

Vice ordförande Leif Rahnasto, som läser digitala kulturer på Lunds universitet, hänvisar till det förra presidiets arbete samt synliggörandet av studenters frågor:  

- Det goda arbetet som presidiet genomförde under år 2015 ska föras vidare, och vi ska även fortsätta finnas där studenterna befinner sig. En viktig fråga för mig blir att lyssna på DIK-studenter och deras situation, och även arbeta för att studenternas frågor inom olika medier synliggörs. Vi ska vara ett viktigt demokratiskt verktyg – en kreativ plattform som gör skillnad – även i fortsättningen. Inga frågor är för små, säger Leif.