Start /  Nyheter /  Arkivcentrum i Dalarna är Årets arkiv 2014
13 2014
MAR

Anastasia Pettersson (jury), Tommy Blomqvist - Arkivcentrum Dalarna, Björn Jordell (jury), Ulf Sandberg - Arkivcentrum Dalarna, Niko Fastman (jury), Birgitta Rydell (DIK), Ulf Nilsson (jury)
Foto: Johan Ahlenius

Arkivcentrum i Dalarna är arkivet som målmedvetet satsat på lokal förankring. ”Arkivet är en viktig resurs för forskarsamhället, skolan och den intresserade allmänheten”. Så lyder en del av motiveringen till utmärkelsen Årets arkiv 2014 som på onsdagen delades ut på Arkivforum i Stockholm.

Juryns motivering i sin helhet:
Arkivcentrum i Dalarna bevarar historien om Dalarnas näringsliv, samhälle och kultur från medeltiden fram till idag. Arkivcentrum har målmedvetet byggt upp ett intressant, välfungerande och framåtsyftande samarbete mellan olika aktörer i länet; näringslivsarkiv, föreningsarkiv och kommunarkiv. De gemensamma lokalerna medför att unik kompetens på arkivområdet samlas på ett ställe och det finns en stor utvecklingspotential. Arkivet är en viktig resurs för forskarsamhället, skolan och den intresserade allmänheten.

Utmärkelsen Årets arkiv delas ut av DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation i samarbete med Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Svenska arkivsamfundet. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma arkivens roll i samhället. Med utmärkelsen följer en prissumma om 20 000 kr. Det är 7:e året som utmärkelsen Årets Arkiv delas ut.

Utmärkelsen delades ut 12 mars 2014 vid Arkivforum på Grand Hotel i Stockholm.

Juryn för Årets arkiv 2014 har bestått av:

  • Birgitta Rydell, förbundsdirektör DIK och ordförande för juryn
  • Niko Fastman, projektledare Årets Arkiv & Arkivforum
  • Björn Jordell, riksarkivarie
  • Lars Lundqvist, ordförande Arkivsamfundet
  • Anastasia Pettersson, ordförande NLA
  • Tomas Lidman, fd Riksarkivarie
  • Ulf Nilsson, vice ordförande Kulturutskottet

För mer information om Årets arkiv:

Högupplöst bild»