Start /  Nyheter /  Avtal för IDEA Tjänstemän
19 2016
MAJ

Akademikerförbunden (där DIK ingår) och IDEA har enats och tecknat ett avtal.

Under förhandlingarna har parterna fört diskussioner om sina respektive medlemmars yrkanden och frågor men enades om att inte genomföra några förändringar under denna avtalsperiod. De allmänna villkoren gäller därför oförändrat.

Lönerevisionsdatum är 1 april 2016 och löneavtalet innehåller en stupstock som följer det så kallade märket om 2,2 procent vilket innebär det procentuella löneutrymme som utfaller om parterna inte kommer överens om annat.

Lägerersättningen höjs till 545 kr.