Start /  Nyheter /  Avtal klart om flexpension
01 2017
MAR

DIK:s förhandlingschef Magnus Berg är glad att avtalet om flexpension är i hamn.

Efter tuffa förhandlingar har facken Unionen och Sveriges Ingenjörer kommit överens med arbetsgivarorganisationen Almega om flexpension. Det är bra även för DIK:s medlemmar.

Överenskommelsen i korthet:

· Gemensamt projekt för att utveckla framtidens kollektivavtal.
· En partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist.
· Avsättning till flexpension i tjänsteföretag.
· Överenskommelse om möjlighet till deltid i pensioneringssyfte
· Avräkning av semesterersättning vid uttag av semester vid sammanfallande intjänande- och uttagsår.
· Förändrade regler om anställningsformer.
· Förändrade regler om beredskap.
· Ny förhandlingsordning vid rättstvister.

Att avtalet om flexpension nu är klart för tjänstemännen innebär att arbetsgivarna ska göra en extra pensionsavsättning till arbetstagarnas tjänstepension. Avsättningen ingår i det utrymme för löneökningar som parterna fastställt. Dessutom innebär avtalet att arbetstagaren vid 62 år lättare ska få möjlighet att gå ner i arbetstid..

– Det här är bra för DIK:s medlemmar inom tjänstesektorn. Pensionsvillkoren blir bättre och ger större flexibilitet i slutet av våra medlemmars arbetsliv, säger DIK:s förhandlingschef Magnus Berg.

Ett bra avtal
Fackens motpart Almega företräder cirka 11 000 företag inom tjänstesektorn och förhandlar runt 140 olika kollektivavtal. Ett av de avtalen finns inom public service-bolagen där DIK:s biträdande förhandlingschef Johanna Hektor just har avslutat förhandlingarna om flexpension. Det var tuffa och långa förhandlingar men hon är nöjd med resultatet

– En förhandling innebär alltid att ge och ta, men sammantaget är jag mycket glad att vi kunde komma överens. Det här är ett bra avtal för våra medlemmar, säger hon.

Förhandlingarna om flexpension har inneburit att även andra delar av kollektivavtalet har setts över. Parterna har enats om ett paket med åtta olika delar där flexpension i tjänsteföretag är en av delarna.

Diskuterats sedan 2013
Frågan om flexpension har varit aktuell sedan avtalsrörelsen 2013, då det tecknades avtal om detta på flera områden inom industrin. Inom Almegas avtalsområde träffades dock inga överenskommelser om flexpension, varken i avtalsrörelsen 2013 eller 2016.

Då försökte två fackförbund strejka för att få igenom det, men stoppades av Arbetsdomstolen. För att lösa konfliktfrågan tillsatte ledningarna för Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer en arbetsgrupp för att ta fram en principöverenskommelse mellan parterna.

De tre parterna har sedan förhandlat fram ett helhetspaket där även viktiga frågor för arbetsgivarsidan tagits upp. Nu har detta paket, med vissa förändringar, även förhandlats färdigt på 22 avtalsområden där även andra än de tre parterna förekommer, inklusive alltså DIK.

- Tjänstepensionen kommer bli en oerhört viktig del av mångas inkomst efter yrkeslivet, så den förstärkning av den som flexpensionen innebär är en vinst för alla. Även vissa av de andra förändringarna som införs är positiva för våra medlemmar, men vi har givetvis fått kompromissa i vissa fall, säger Magnus Berg. 

Kommentarer:

  1. 2017-03-06
    Av: Magnus Berg, DIK

    De nya reglerna börjar gälla 1 april 2017. Det innebär att arbetsgivarna som omfattas av Almegas avtal ska göra extra avsättningar till de anställdas tjänstepension om 0,2 % av lönen. Det gäller för 2017, sedan kommer fortsatta avsättningar att göras årligen tills totalen är uppe i 2 %. De 0,2 % för i år ska tas från befintligt löneutrymme.

  2. 2017-03-03
    Av: Tomas Johansson

    Hur och när kommer de nya reglerna börja gälla?

 

Lägg till ny kommentar:

Prenumerera på kommentarer
DIK:s kommentarspolicy