Start /  Nyheter /  Avtal tecknat med Svensk Scenkonst
23 2016
MAJ
Lön och flexpension är två ämnen som diskuterats under förhandlingarna.

Lön och flexpension är två ämnen som diskuterats under förhandlingarna.
Foto: Jann Lipka

Den 3 maj 2016 tecknade Akademikerförbunden (där DIK ingår) nya kollektivavtal med Svensk Scenkonst på två områden. Nedan framgår de viktigaste nyheterna i respektive överenskommelse.

Offentligt finansierade teaterinstitutioner, det så kallade Riksavtalet:

 • 12 månaders avtalsperiod
 • Löneökningar på lägst 2,2 procent om inte parterna lokalt kommer överens om annat
 • Förbättrat processlöneavtal med tydligare skrivningar om tillvägagångsätt kring den lokala löneprocessen
 • Akademikerförbunden får plats i partsgemensamt råd inom avtalsområdet för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor
 • Intentionsförklaring om att parterna ska verka för att utarbeta introduktionsavtal för nyanlända akademiker
 • Förbättrade skrivningar om lokalfackligt arbete
 • Arbetsgrupper om bland annat arbetstidsreglering och anställningsformer
 • Språklig modernisering av avtalet

Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser; Teater och länsteaterföreningar samt andra ideella föreningar m.fl:

 • 12 månaders avtalsperiod
 • Löneökningar på lägst 2,2 procent om inte parterna lokalt kommer överens om annat
 • Akademikerförbunden får plats i branschens arbetsmiljöråd
 • Intentionsförklaring om att parterna ska verka för att utarbeta introduktionsavtal för nyanlända akademiker
 • Skrivning om arbetstagarens rätt att få ett arbetsgivarintyg en vecka inom begäran från begäran

Parterna har på båda områdena varit överens om att fortsätta diskussion om så kallad flexpension inför avtalsrörelsen 2017.

Akademikerförbunden består av 13 Saco-förbund som tecknar gemensamma avtal och har i förhandlingarna företrätts av de två största förbunden på området, DIK och Civilekonomerna.