Start /  Nyheter /  Bättre eller sämre med lean
09 2016
MAJ
Verktyget ”5S” handlar om något så grundläggande som ”ordning och reda”. Detta kan minska risker för att skada sig, framförallt i den fysiska arbetsmiljön.

Verktyget ”5S” handlar om något så grundläggande som ”ordning och reda”. Detta kan minska risker för att skada sig, framförallt i den fysiska arbetsmiljön.
Foto: Arbetsmiljöverket

En del leanverktyg kan leda till mindre handlingsutrymme och mer ensidigt arbete. Andra kan främja delaktighet och inflytande skriver suntarbetsliv.se.

Fem viktiga SAM-frågor när man inför lean

1. Är arbetsmiljö och hälsa med från början?

2. Är ledarskapet inriktat på mer än kortsiktig effektivitet och kostnadsbesparing?

3. Hur påverkar krav och resurser som finns från början form av lean?

4. Får de anställda vara med - och vad får de veta om risker och möjligheter och informera om risker och resurser í lean!

5. Finns det en förutsättningslös och nyanserad inställning till lean?

Källa: Suntarbetsliv.se

Det är inte svart eller vitt! Detta framgår i en skrift från Arbetsmiljöverket, som ställer samman kunskap om lean-metoden och arbetsmiljön.

Konsekvenser av lean

Forskarna Anna-Carin Fagerlind Ståhl och Kerstin Ekberg, Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet, har för Arbetsmiljöverket tagit fram skriften”Konsekvenser av lean produktion för arbetsmiljö och hälsa”. Den bygger på ett stort antal större och mindre forskningsrapporter, från Sverige och från andra länder. Och rapporterna beskriver lean inom alla slags verksamheter.

Skriften ingår i Arbetsmiljöverkets serie med ett 30-tal kunskapssammanställningar som kommit sedan 2010, i alla tänkbara ämnen.

Läs mer och hämta hem rapporten>>