Start /  Nyheter /  Delegationen för militärhistorisk forskning - stipendium för verksamma inom ABM-sektorn
30 2016
JUN

Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för personer med minst kandidatexamen verksamma inom ABM-sektorn (arkiv, bibliotek, museer). Stipendiet är avsett för att genomföra ett projekt med ett militärhistoriskt perspektiv.

Militärhistoria handlar om hur de stora samhällsstrukturerna och den militära sektorn samspelat under olika epoker med relationen mellan krig och samhälle ställd i centrum. Stipendiesumman uppgår till högst 80 000 SEK, beroende på projektets karaktär och tillgängligheten av medel. Det är tänkt att möjliggöra ledighet för forskning med utgångspunkt i främst egen ABM-institutions samlingar och bestånd. Projektet ska uttryckligen utgöra en tillgång för denna institution. Resultatet av projektet kan redovisas genom publicering, systematisering, katalogisering eller utställning.

Stipendieansökan

Stipendieansökan ska vara insänd senast torsdagen den 1 september 2016. Stipendiet utdelas på Försvarshögskolan vid den årliga Hugo Raab-dagen (preliminärt den 15 december 2016).

Ansökan ska bestå av ett försättsblad enligt bifogat exempel (finns för nedladdning på www.fhs.se/dmf), meritförteckning, en kort projektpresentation (max 20 000 tecken) samt ett dokument från berörd institution där projektet förankras.

Läs mer på Försvarshögskolans webb.