Start /  Nyheter /  Nytt samverkansavtal inom staten
29 2016
APR

Saco-S (där DIK ingår), Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O och Seko har undertecknat ett nytt ramavtal för samverkan – Samverkan för framtiden – som träder ikraft den 1 januari 2017.

- Jag är glad att vi äntligen har kommit i mål med ett nytt Samverkansavtal. Det nya avtalet är ett bra stöd till lokala parter i deras arbete med verksamhetsutveckling. Jag är särskilt nöjd med att avtalet så tydligt lyfter fram dialogen mellan chef och medarbetare, säger Lena Emanuelsson, ordförande i Saco-S, via ett pressmeddelande. 

Parterna har bedrivit ett utvecklingsarbete kring samverkan i syfte att stödja lokala parters arbete med samverkan. Syftet var att utveckla och modernisera samverkansavtalet så det stödjer den statliga verksamhetens behov av utveckling. 

Dialog chef medarbetare

Det nya ramavtalet Samverkan för framtiden ger förutsättningar att skapa ett lokalt samverkanssystem som

  • har ett tydligt fokus på verksamhetsutveckling, 
  • har dialogen chef – medarbetare i centrum,
  • skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap
  • ålägger lokala parter ett ansvar att vara likväl vara pådrivande som ta ansvar för att stödja och följa upp en samverkan för framtiden,
  • möjliggör avsteg från MBLs formella informations- och förhandlingsbestämmelser.

Parterna kommer nu gemensamt ta fram stöd- och inspirationsmaterial till lokala parter.

Avtalet i sin helhet kommer finnas på saco-s.se.