Start /  Nyheter /  Skolbiblioteket med digitalt perspektiv
13 2016
APR
Från lösenord till att söka ny fakta. Skolbiblioteket är centralt på Rönnowska.

Från lösenord till att söka ny fakta. Skolbiblioteket är centralt på Rönnowska gymnasiet.
Foto: Leif Rahnasto

Leif Rahnasto som är vice ordförande i DIK Student, tog chansen att få titta närmare på ett av skolbiblioteken som fick utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass förra året, 2015.

Rönnowska gymnasiet i Helsingborg är en yrkesinriktad skola, och deras Skolbiblioteket som år 2015 fick utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass av DIK, har en central plats bredvid kafeterian i huvudbyggnaden.

Atmosfären är lugn och koncentrerad på morgonen, några få elever är redan igång med förberedelser. Skolbibliotekarien Cecilia Forssman tar emot mig med ett leende, hon är en av två bibliotekarier som dagligen arbetar i skolans biblioteket. Hon förklarar att en viktig del i arbetet är att stärka elevernas kunskaper med digitala verktyg. 

– Vi har iPads till eleverna, och de som går i årskurs tre arbetar med datorer, säger Cecilia Forssman.

Helhetssyn på skolbiblioteket

Hon fortsätter med att beskriva hur viktigt det är med ökad läskunnighet, som leder till ökad delaktighet i den digitala sfären. För att lyckas är det viktigt med en en helhetssyn, ett samarbete med all personal. Därför har man startat ett läsprojekt kallat läsande lärare, för att ytterligare stärka läsförståelsen, säger Cecilia Forssman. 

Det finns dock utmaningar med digitaliseringen, fokus kan kan hamna utanför studierna, men det är mest fördelar. Cecilia Forssman berättar vidare att eleverna uppskattar boktitlar från till exempel datorspel och filmer.

– Dessa böcker är väldigt populära.

Multimodalt perspektiv ger möjligheter

Biblioteket är tillgängligt hela dagen. Man stödjer elever med deras digitala enheter på olika sätt, från nya lösenord till att effektivt söka ny fakta. Med ett multimodalt perspektiv skapar man fler digitala möjligheter för de yrkesinriktade ungdomarna, vilket även inkluderar högskolebehörighet. 

Med en engagerad och kreativ blick arbetar man vidare mot nya mål på Rönnowska gymnasiet i Helsingborg.