Start /  Nyheter /  Stipendium till Sofia Malmberg
25 2016
MAJ

DIK:s presidium har enats om att 2016 års Greta Linder-stipendium på 20 000 kronor ska delas ut till Sofia Malmberg.

Motivering:

Sofia Malmberg har under senare år framträtt som en stark och självständig röst i skolbiblioteksdebatten.

Hon har i böcker, bloggar och föreläsningar bedrivit upplysningsarbete om skolbibliotekets pedagogiska funktion och behovet av bibliotekariekompetens i skolans lärandeprocesser.

Specifikt får Sofia Malmberg Greta Linder-stipendiet för att kunna färdigställa en bok som diskuterar ”strategier för att ge alla elever i Sverige tillgång till skolbibliotek som spelar roll”.