Start /  Nyheter /  Vad tycker museibesökarna - på allvar?
11 2016
FEB
Annelie Egelin Tärning är intendent på Arbetets museum

Creostipendiet till Annelie Egelin Tärning på Arbetets museum.
Foto: Christine Mars

Ett museum ska vara angeläget och tillgängligt. Annelie Egelin Tärning tycker att hon och hennes kollegor gör ett bra jobb med detta. Trots det vet de väldigt lite om vad besökarna verkligen tar till sig. Det vill hon ändra på.

Annelie Egelin Tärning, intendent på Arbetets museum i Norrköping har tilldelats utvecklingsstipendiet Creo från DIK - akademikerfacket för kultur och kommunikation. 

Efter 15 år på Arbetets museum, först som pedagog och på senare år som intendent, vill Annelie Egelin Tärning ta reda på hur besökarna påverkas av utställningarna. Hon menar att det kommer uppmaningar och nya regleringsbrev hela tiden om att verksamheten ska vara tillgänglig och angelägen.

- Vi tycker ju att vi är det och att vi gör bra grejer, men man är ju inte riktigt säker på att man verkligen når ut med det man vill. De tankarna har varit drivkraften när jag har formulerat den här idén. 

Armkrokskonferens
Extra inspirationen fick hon när hon var med på en armkroksresa med Riksutställningar till museikonferensen i Atlanta i början av 2015. 

På konferensen pratades det mycket om hur de amerikanska museerna kopplar på flera vetenskapsgrenar för att få svar på vilka effekter utställningarna har på besökarna. 

- Till exempel är det flera museer som utgår från empatiforskning då utställningsrum, innehåll och tilltal planeras. Detta för att träffa bättre med förmedlingen av utställningar. 

- Då kände jag att det är ju det här jag har gått och klurat på! Och jag fick lite tips genom de här föreläsningarna. 

Vad är en utställning?
- Det är inte så himla avancerat, det stora arbetet är att göra en kartläggning av olika grupperingar i samhället och vad de tänker. Till exempel vad har de för tankar kring vad en utställning är egentligen? Vad är det som berör och som gör att man tycker det är gripande eller får en reflexion och börjar tänka i nya banor. 

Ett viktigt mål med projektet är att skapa ett enkelt verktyg så att man under en period under en utställning kan bemanna och intervjua besökare. Verktyget ska också kunna användas spontant utan att någon person som är knuten till museet behöver vara med.

Stadsplanering en förebild
Inför det arbetet har hon hämtat inspiration från stadsplanerarna, som redan har verktyg för att samla in medborgarnas åsikter när det offentliga rummet ska exploateras.

Kanske finns det redan något dataprogram som går att använda. Det vill Annelie titta på.