Start /  Nyheter /  Valberedningens förslag till förbundsordförande
17 2017
FEB

Anna Troberg är valberednings förslag till ny ordförande för DIK.

Valberedningen nominerar Anna Troberg till posten som förbundsordförande för DIK resterande kongressperiod. Här är deras motivering:

Anna Troberg arbetar idag som verksamhetschef för Wikimedia Sverige. Hon har även en bakgrund som förlagschef, översättare och författare. Hon har också tidigare varit partiledare för Piratpartiet.

Anna Troberg är en erfaren och mycket kompetent ledare, som har gedigen sakkunskap inom DIK:s politikområden, med fokus på digitalisering. Anna Troberg har värdefull politisk erfarenhet och brinner för DIK som en demokratiskt styrd och värdebaserad organisation. Anna Troberg har starka visioner och praktisk kunskap när det gäller mångfaldsarbete, ett område som DIK prioriterar. Anna Troberg är dessutom en skarp debattör och opinionsbildare, och en van aktör i media.

Med utgångspunkt i Anna Trobergs trygga ledarstil, personliga utstrålning och stora kunskaper inom DIK:s ämnesområden är valberedningen övertygad om att hon kommer att stärka DIK:s förbundsstyrelse och bli en utmärkt ordförande för DIK.

Frågor eller funderingar?
Kontakta valberedningens representant Anna-Stina Takala mejl: valberedningen@dik.se

Kommentarer:

 1. 2017-03-13
  Av: Amanda Sjöquist, projektledare DIK

  Hej, denna kommentar finns besvarad på http://www.dik.se/nyheter/anna-troberg/. Det möjlighet att diskutera förslaget och valberedningens process. Det finns också möjlighet att lämna ett motförslag fram till och med den 14:e mars på http://www.dik.se/om-dik/organisation/diks-kongress/motfoerslag-till-foerbundsordfoerande/. Den 21-23 mars har DIK extra kongress och beslut ska tas. En chatt kommer då att vara öppen för de som har frågor. Chatten kommer att finnas på www.dik.se/kongress. Alla chattar kommer att publiceras. Tider för chatten: Tisdag 21 mars 19:00 - 20:00 Onsdag 22 mars 18:00 - 20:00 Torsdag 23 mars 12:00 - 13:00 Det går också redan nu att läsa alla handlingar och hur kongressen går till på www.dik.se/kongress. /Amanda

 2. 2017-03-06
  Av: Anna Troberg

  Hej Erik, vad roligt att du engagerar dig i ordförandevalet. Trovärdighet är inte något man har eller tar. Trovärdighet är något man måste förtjäna om och om igen, dag ut och dag in, och man gör det med kunskap och öppenhet. Därför vill jag berätta om vad mina år i upphovsrättsdebatten lärt mig, vilka insikter de givit mig och om varför DIK:s medlemmar måste få en avgörande roll för hur en moderniserad upphovsrätt ska se ut i framtiden. Precis som du säger har jag varit mycket engagerad i upphovsrättsdebatten genom åren. Det har lärt mig mycket om hur dagens upphovsrätt påverkar olika människor, yrkesgrupper och institutioner, ibland till det bättre och ibland till det sämre. Det har också lärt mig hur de olika sidorna av debatten resonerar och på vilka bevekelsegrunder de bygger sina argument. En del vill att dagens upphovsrätt ska stå kvar oförändrad, andra vill ta bort den helt. Jag har haft turen att få ha många intressanta samtal med representanter från båda sidorna och har själv landat i insikten om att lösningen på upphovsrättsfrågan varken finns i konservering av rådande ordning eller i total avskaffning, – en slutsats som även DIK kommit fram till. Jag står därmed helt bakom DIK:s ställningstagande om att lösningen på upphovsrättsfrågan är en modernisering där man tar hänsyn till allmänhetens behov och önskemål. Teknik utvecklas snabbt och lagar långsamt, så till slut kommer man oundvikligen till en punkt där man måste göra ett omtag, en modernisering, på lagfronten. Exakt hur en sådan modernisering kommer att se ut kan varken jag eller någon annan sia om, men för att slutresultatet ska bli bra och balanserat, behövs det fler initierade röster i debatten. Det räcker inte med en skyttegrav fylld med representanter för underhållningsindustrin och en med entusiastiska upphovsrättsmotståndare. Det behövs något annat och här kan DIK göra verklig skillnad. Den viktigaste insikten jag tar med mig från mina år i upphovsrättsdebatten är nämligen denna: Upphovsrättsdebatten behöver nya perspektiv, framför allt perspektiv som lyfter fram allmännyttan, eftersom de i stort sett saknats tidigare. Dessa perspektiv finns hos DIK:s medlemmar, på bibliotek, i arkiv och på museum. Där finns en stor praktisk kompetens kring dagens upphovsrätt och hur den ömsom hjälper och ömsom stjälper i arbetet med att uppfylla de olika institutionernas uppdrag att tillhandahålla information, kunskap, kultur och historiskt sammanhang till allmänheten. Det är hög tid att ge dessa ovärderliga röster plats i debatten. Utan dem kommer vi oundvikligen att få en obalanserad upphovsrätt som inte tar några större hänsyn till allmänhetens behov och önskemål. Mvh, Anna

 3. 2017-03-03
  Av: Anna-Stina Takala

  Tack för dina synpunkter, Erik! Diskussionen kring upphovsrätten och dess utformning nu och i framtiden är en viktig fråga för DIK och DIKs medlemmar. DIKs hållning har länge varit att sätta samhällets medborgare i centrum och hitta lösningar där så många som möjligt kan ta del av kunskap och kultur i olika former. Självklart behöver även de lösningarna fungera för upphovsrättsinnehavare. Anna Troberg är en person som har tidigare diskuterat upphovsrätt i olika sammanhang. Hon har gentemot valberedningen varit tydlig med att om/när hon får uppdraget att bli ordförande, så står hon till fullo bakom DIKs värderingar och politik. Valberedningen har mycket stor tilltro till Anna Trobergs förmåga att axla en roll och arbeta för det uppdrag som rollen innebär. Beslut om ny ordförande fattas på extrakongressen den 21-23 mars. I samband med det kommer det att via chatt finnas möjlighet att ställa frågor till Anna Troberg och till valberedningen. DIKs kansli återkommer med tider för detta. Anna-Stina Takala valberedningen DIK

 4. 2017-03-03
  Av: Erik Kristow

  Jag har lagt denna kommentar också på artikeln om valberedningens förslag: Jag anser tyvärr att detta är ett dåligt förslag till ordförande. Jag känner ej Anna Troberg och har ingen anledning att betvivla att hon på många sätt kan vara en lämplig kandidat. Men bakgrunden som partiledare för Piratpartiet gör att hon får svårt med trovärdigheten (inte minst i media) i en av förbundets viktiaste frågor: skyddet av upphovsrätten. Många medlemmar är beroende av en fungerande upphovsrätt för att de företag de arbetar på ska kunna bedriva en fungerande affärsverksamhet och få betalt för sitt arbete. Piratpartiet hade som bekant en annan inställning. Erik Kristow, nybliven medlem i DIK och till vardags kommunikationschef på Lotteriinspektionen i Strängnäs

 

Lägg till ny kommentar:

Prenumerera på kommentarer
DIK:s kommentarspolicy