Start /  Nyheter
PENSION

Saco-S och Arbetsgivarverket har undertecknat en överenskommelse om ett nytt premiebestämt pensionsavtal för akademiker i staten födda 1988 och senare. Det nya avtalet innebär att medlemmarna tjänar in till sin pension under hela arbetslivet från den första arbetsdagen fram till LAS-åldern (idag 67 år).  En annan nyhet är en extra premie med flexibla uttagsmöjligheter, vilket ökar värdet i pensionsavtalet för alla medlemmar.

Läs mer...