Start /  OM DIK

Foto: Camilla Linqvist

DIK är facket för oss som arbetar eller studerar inom kultur och kommunikation och medlemmarna finns på många olika arbetsplatser. Vi arbetar bland annat på kommunikationsavdelningar och byråer, på bibliotek och i arkiv, på museer eller inom kulturadministration och turism. Vissa av oss arbetar på andra sätt med språk eller är tolkar men alla arbetar vi med kommunikation på något sätt.

Vi är drygt 20 000 medlemmar runt om i landet. Medlemmarna får stöd och service av drygt 1 200 lokala fackliga företrädare och närmare 30 medarbetare på DIK:s kansli. Vi som jobbar för DIK har gedigen kunskap om din profession och de situationer som kan uppstå i din arbetsvardag.

Som medlem i DIK får du

  • facklig rådgivning och stöd anpassat efter dina behov
  • någon som förhandlar för dig på central och lokal nivå
  • trygghet om du blir arbetslös genom A-kassa och inkomstförsäkring
  • en stark röst som påverkar och bildar opinion i angelägna frågor
  • karriärservice när du vill utvecklas i arbetslivet
  • professionsutvecklande aktiviteter som mentorsprogram, seminarier med mera
  • aktuell information genom medlemstidning, nyhetsbrev och webbplats

Du får också tillgång till en hel mängd andra förmåner, bland annat

  • förmånliga medlemslån
  • prisvärda försäkringar
  • rabatterade föreläsningar, konferenser och kurser

Ett demokratiskt förbund
DIK är ett demokratiskt, medlemsnära, engagerat och aktivt förbund. Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande för alla medlemmar är vår styrka.

Var tredje år håller DIK kongress och då beslutas om den riktning förbundet ska ta de kommande tre åren. Kongressen väljer också en förbundsstyrelse som har ansvar för förbundets verksamhet mellan kongresserna. Förbundsstyrelsen uppdrar sedan åt DIK:s kansli att arbeta med stöd och service till alla medlemmar.

En del av Saco
I DIK har varje medlem betydelse. Utan mellanled röstar varje medlem fram sina ombud till DIK:s kongress. Alla medlemmar kan också föreslå frågor som förbundet borde arbeta med.

DIK ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Självklart är DIK partipolitiskt obundet. Så föreslå gärna frågor som förbundet borde arbeta med.

HISTORIK

Förkortningen DIK stod ursprungligen för Dokumentation, Information och Kultur.