Start /  OM DIK /  DIK - det kreativa facket /  Vad är facket? /  Vad är statlig sektor?

Saco-S är Saco-förbundens samverkande förhandlingsorganisation för statligt anställa akademiker inom statlig sektor. 21 av Sacos 22 förbund är medlemmar i Saco-S.

Lokalt på myndigheterna företräds medlemmarna av gemensamma lokalföreningar. De är antingen förbundsföreningar, Saco-S-föreningar eller Saco-S-råd. De får hjälp och stöd av ett kontaktförbund, som ofta är det Saco-förbund som har flest medlemmar på myndigheten. DIK är kontaktförbund för de flesta myndigheter som ligger under Kulturdepartementet.

Mer information finns på saco-s.se.

Som statsanställd DIK-medlem tillhör du automatiskt Saco-S-föreningen vid den statliga myndighet där du är anställd, alldeles oavsett om DIK eller något annat Saco-förbund är kontaktförbund gentemot föreningen.