Start /  OM DIK /  DIK:s fokusfrågor

DIK:s kongress fattade i november 2015 ett antal beslut som ligger till grund för styrelsens arbete under kongressperioden.

Tre områden kommer att vara prioriterade under åren fram till 2018.

 • Ett tryggare arbetsliv
 • En bättre digital arbetsmiljö
 • Medlemmarnas kompetens ska värderas rätt

DIK:S PRIORITERADE OMRÅDEN 2016-2018

Ett tryggare arbetsliv

Vi står i dag mitt i den fjärde industriella revolutionen. Den pågående digitaliseringen förändrar arbetsmarknaden och samhället snabbare och mer långtgående än tidigare genomgripande strukturomvandlingar.

Detta gör att kompetensbehoven liksom anställningsförhållanden förändras. Utvecklingen går mot fler egenanställda och uppdragstagare och färre anställda med en tillsvidareanställning.

Det innebär att de som redan idag är extra utsatta på arbetsmarknaden kan få det än svårare och den grupp som saknar långsiktighet i arbetslivet ökar i antal på arbetsmarknaden.

Kollektivavtal och socialförsäkringssystem bygger på tillsvidareanställning hos en arbetsgivare. Men för allt fler kommer inkomsterna från flera håll, både från anställning och från egenföretagande eller uppdragstagande.

DIK ska under kommande kongressperiod därför arbeta för att:

 • Visstidsanställda ska i större utsträckning inkluderas i trygghetssystemen.
 • Kunskapen om företagandets villkor stärks hos medlemmar för ett hållbart egenföretagande.
 • Verka för att socialförsäkringarna ska anpassas till alla anställningsformer, egenföretagande och studenter. 

En bättre digital arbetsmiljö

Ett allt mer digitaliserat arbetsliv ger ökade tekniska möjligheter både vad gäller hur arbetet kan utföras och var det kan utföras. Möjligheter att arbeta från olika platser och vid olika tider ökar.

För många är det en positiv utveckling då det kan bli lättare att till exempel kombinera karriär med föräldraskap. Samtidigt finns en baksida när gränsdragningen mellan arbete och fritid riskerar att suddas ut. Ökade krav på tillgänglighet kan leda till ohälsosam stress.

Nya arbetsmiljöproblem kan uppstå då kraven på medarbetaren att hantera flera olika system ökar, system som inte alltid är kompatibla med varandra och som inte alltid utvecklats med användaren i fokus.

DIK ska under kommande kongressperiod därför arbeta för att:

 • Öka kunskapen bland medlemmar och arbetsgivare om den digitala arbetsmiljön och det flexibla arbetslivet.
 • Medlemmarnas kunskap och tillgång till verktyg för att själva påverka sin digitala arbetsmiljö ska öka.
 • Arbetsmiljöverket definierar och tar fram föreskrifter gällande digital arbetsmiljö.
 • Arbetsgivare tar fram riktlinjer för den digitala arbetsmiljön.

Medlemmarnas kompetens ska värderas rätt

Medlemmar i DIK återfinns över hela arbetsmarknaden, såväl horisontellt som vertikalt, det vill säga från VD till assistent och inom alla branscher. 

De har ofta en utbildning och kompetenser som inte leder fram till ett väl definierat yrke utan som beroende på individens intresse kan användas inom en mängd olika sammanhang. Gemensamt är att de är experter på olika aspekter av kultur och kommunikation.

Deras kompetenser blir allt viktigare i ett samhälle där informationsmängden ökar och det viktiga inte längre är att kunna svaret utan att kunna ställa frågan och veta till vad ska ställas. Kunskaper som medlemmarna bland annat applicerar på yrken inom kommunikationsområdet, musei- eller bibliotekssektorn, som översättare, tolkar eller inom design, IT eller marknadsföring.

På delar av arbetsmarknaden är medlemmarnas kompetens och möjligheter undervärderade och för andra delar av arbetsmarknaden är den okänd. Det leder till sämre karriärmöjligheter för den enskilda och en sämre utvecklingspotential för företagen.

DIK ska under kommande kongressperiod därför arbeta för att:

 • Öka vår kunskap om var medlemmar och möjliga medlemmar befinner sig på arbetsmarknaden.
 • Öka synligheten och efterfrågan på medlemmarnas kompetens.
 • Öka synligheten för alternativa karriärvägar inom medlemmarnas professioner