Start /  OM DIK /  Kontakta DIK /  DIK:s förbundsstyrelse /  Förbundsstyrelsens uppdrag

DIK:s förbundsstyrelse arbetar med de strategiska frågorna för förbundet.

Vid varje kongress fastställs de kommande årens prioriterade verksamhetsområden och förbundsstyrelsen har ansvar för att verksamheten genomförs under kongressperioden.

Förbundsstyrelsen väljs för en hel kongressperiod och som styrelseledamot förväntas du medverka under åtminstone tre år. Ledamöterna väljs på personligt mandat och representerar samtliga medlemmar i DIK. Som förbundsstyrelseledamot ska dina beslut var nyttiga och verksamma för alla de professioner som finns samlade i förbundet.

Styrelsen sammanträder minst sex gånger om året i Stockholm. Varje styrelsemöte pågår under två dagar. En eller två gånger under kongressperioden träffas styrelsen i form av längre internat inom eller utom Sverige. I dessa fall läggs internaten ofta även över lördag-söndag.

Att företräda DIK:s medlemmar i förbundsstyrelsen innebär ett stort ansvar och fantastiska möjligheter till omvärldsanalys, nätverkande och kompetensutveckling. DIK har som strategi att utbilda styrelsen i styrelseskick, förhandlingsfrågor och ekonomiskt kunnande.

Som styrelseledamot ersätts du för förlorad inkomst, kostnader för resor och traktamenten men förväntas i övrigt arbeta på idell bas.

DIK:s värdegrund framgår av stadgarna.