Start /  OM DIK /  Organisation

Så här ser DIK:s organisation ut:

Kongressen
DIK:s kongress äger rum vart tredje år. Här beslutas om inriktningen på förbundets verksamhet för den kommande treårsperioden. Som medlem har du möjlighet att föreslå och välja vilka delegater som ska representera dig.

Förbundsstyrelsen
DIK:s förbundsstyrelse väljs av kongressen. Förbundsstyrelsen verkställer kongressens beslut och garanterar medlemsinflytandet i det löpande arbetet.

Kansliet
DIK:s kansli arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen. Fackligt stöd och service till medlemmarna är kansliets viktigaste uppgift.

De fackligt förtroendevalda
Basen i DIK:s verksamhet är de lokalfackligt förtroendevalda som, med stöd från DIK:s kansli, bevakar och tillvaratar medlemmarnas intressen ute på arbetsplatsen.

Expertgrupperna
DIK:s expertgrupper utses av förbundsstyrelsen för att arbeta med särskilda uppdrag. Grupperna består av medlemmar med stor kunskap inom de områden som behandlas.

Studentnätverket
DIK Student är ett nätverk där DIK:s alla studentmedlemmar ingår och har möjlighet att engagera sig.