Start /  OM DIK /  Organisation /  DIK:s expertgrupper /  Avslutade expertgrupper

DIK:s förbundsstyrelse arbetar för att uppfylla de mål som kongressen bestämt. Som stöd i det arbetet utser styrelsen expertgrupper (tidigare kallade arbetsgrupper) med uppdrag att lösa specifika frågor. Här hittar du en sammanfattning av de arbetsgrupper som har avslutat sitt arbete.

För fler detaljer, se respektive bilaga (pdf).

Skolbibliotek, uppdrag 1

 • Tillsattes: 23-24 mars 2010
 • Uppdrag: Bland annat följa utvecklingen på skolbiblioteksområdet särskilt med avseende på Skolverkets och Skolinspektionens arbete med att implementera den nya skollagen, uppmärksamma förbundsstyrelsen på skolbiblioteksfrågor där DIK kan behöva agera.
 • Slutrapportering: 17-18 maj 2011

Chefsfrågor

 • Tillsattes: 23-24 mars 2010
 • Uppdrag: Att göra en översiktlig nulägesbeskrivning av utmaningar och stötestenar för DIK:s chefer samt att föreslå grundläggande ställningstagandena och analysera vad som ska vara DIK:s fokusområden i arbetet för chefsmedlemmarna.
 • Slutrapportering:17-18 maj 2011

Entreprenörskap

 • Tillsattes: FS 1-2 juni 2010
 • Uppdrag: Att undersöka entreprenörskap och de förutsättningar som finns för ett entreprenöriellt arbetssätt i offentligfinansierade verksamheter inom kultur och kommunikation.
 • Slutrapportering: 17-18 maj 2011

Bibliotekariens framtida kompetens

 • Tillsattes: 9-10 september 2010
 • Uppdrag: Att identifiera nyckelkompetenser för alla typer av bibliotekarier; både befintlig kompetens samt kompetenser som kanske inte varit så vanligt förekommande. Att kartlägga fortbildning och utbildning i dessa kompetenser.
 • Slutrapportering: 8-9 september 2011.

Skolbibliotek, uppdrag 2

 • Tillsattes: 8-9 september 2011
 • Uppdrag: Bland annat bevaka regeringens arbete med att ta fram en digital agenda, genomföra en konferens i anslutning till Bok-och biblioteksmässan kring kompetensbehov och utbildnings/fortbildningsbehov i skolbiblioteken, bevaka litteraturutredningens arbete.
 • Rapportering: 9-10 september 2012

Etik för arkeologer

 • Tillsattes: 17-18 maj 2011
 • Uppdrag: Att ta fram förslag om etiska riktlinjer för arkeologer. Hur de ska lanseras och förankras bland Sveriges arkeologer och i opinionen kring certifiering.
 • Slutrapportering 9-10 oktober.

Informatörers yrkesetiska riktlinjer och framtida titel

 • Tillsattes: 17-20 november 2011
 • Uppdrag: Att ta fram nya yrkesetiska riktlinjer för informatörer/kommunikatörer.
 • Slutrapportering: 24-25 maj 2012.

Forskningsfrågor

 • Tillsattes: 17-20 november 2011
 • Uppdrag: Att uppdatera/omformulera DIK:s ställningstaganden på det forskningspolitiska området, göra inspel i den forskningspolitiska debatten, ge förslag till hur DIK i framtiden kan arbeta med forskningspolitiska frågor.
 • Rapport på förbundsstyrelsemötet 9-10 oktober 2012 resulterade i beslut om att ombilda gruppen och ge nytt uppdrag vid mötet i januari 2013. Läs mer>>

Digital arbetsmiljö

 • Tillsattes: 30-31 januari 2012
 • Uppdrag: Ta hänsyn både till de positiva och negativa effekterna på medlemmarnas arbetsliv. Ha kontakt med till exempel arbetsmiljöverket och Saco.
 • Slutrapportering: 10-11 september 2012.  

För fler detaljer, se respektive bilaga (pdf).

Förslag till ny expertgrupp

JA!