Start /  OM DIK /  Organisation /  DIK:s expertgrupper /  Avslutade expertgrupper /  DIK:s expertgrupp för forskningspolitik

DIK:s expertgrupp för forskningspolitik har fått förnyat uppdrag.

Expertgruppen för forskningspolitik ska:

 • Identifiera prioriterade frågeställningar för DIK att driva inför nästa forskningspolitiska proposition
 • Lämna förslag om hur DIK kan arbeta med forskningspolitiska frågor för att öka intresse och debatt bland DIK:s medlemmar i dessa frågor
 • Lämna förslag om hur DIK kan stärka sin representativitet och ställning inom högskolan.

Ursprungligt uppdrag (2011)

Expertgruppen för forskningspolitik ska:

 • Uppdatera/omformulera DIK:s ställningstaganden på det forskningspolitiska området
 • Ge förslag till hur DIK i framtiden kan arbeta med forskningspolitiska frågor
 • Göra inspel i den forskningspolitiska debatten inför regeringens forskningsproposition
 • Följa och samråda kring DIK:s arbete med forskningspolitiska frågor i andra sammanhang (exempelvis avtalsförhandlingar med arbetsgivarorganisationer).

Medlemmar i den forskningspolitiska expertgruppen:

 • Jenny Johannisson. Forskare vid Centrum för kulturpolitisk forskning vid Bibliotekshögskolan i Borås och ordförande i styrelsen för SweCult .
 • Ann-Sofie Köping. Forskare och prefekt vid Institutionen för ekonomi och företagande vid Södertörns högskola och ledamot av SweCults styrelse.
 • Pelle Snickars. Docent i filmvetenskap och forskningschef på Kungliga biblioteket. Pelle skriver regelbundet om digitala frågor i SvD.
 • EvaMarie Törnström. Kommunikationsansvarig Mjärdevi Science Park AB.
 • Terese Martinsson, studentrepresentant, läser på yrkeshögskoleutbildningen Kulturverkstan i Göteborg.