Start /  OM DIK /  Organisation /  DIK:s expertgrupper /  DIK:s expertgrupp om minnesinstitutionernas framtida nyckelkompetenser

Nyckelkompetenser för minnesinstitutionerna i det kreativa kunskapssamhället.

DIK:s kongress 2012 beslutade att förbundsstyrelsen skulle tillsätta en expertgrupp med syfte att kartlägga ABM-sektorns framtida nyckelkompetenser. Kongressen såg ett behov av att i ett samhälle som präglas av allt större komplexitet att beskriva den roll framtidens minnesintuitioner bör fylla och vilka nyckelkompetenser medarbetarna måste ha.

Expertgruppen ska:
Anordna en konferens där strategiska personer från arkiv, bibliotek och museum beskriver de tendenser de ser för minnesinstitutionernas framtida roll och utmaningar.

Utgå från DIK:s syn på minnesinstitutionernas uppdrag och roll och utifrån den kartlägga nyckelkompetenser för framtidens minnesinstitutioner i det kreativa kunskapssamhället.

Utifrån nyckelkompetenserna ska arbetsgruppen formulera vilka krav som kommer att ställas på utbildningarna inom området för att möta framtida behov.

Expertgruppens sammansättning:

  • Nils Harnesk, utvecklingsledare vid Norrbottens läns landsting
  • Antonio Molin, intendent, Arkitektur- och designcentrum
  • Lars Ilshammar, avdelningschef KB
  • Veronica Blom, arkivarie Saco
  • Sofia Dahlquist, antikvarie, Sörmlands museum

Mer om expertgruppens uppdrag finns beskrivet i bifogat dokument.

Kontaktperson
Kontakta gärna Stina Hamberg, utredare på DIK, om du vill veta mer om expertgruppen. E-post: stina.hamberg@dik.se