Start /  OM DIK /  Organisation /  DIK:s kongress /  Mer om DIK:s kongress

DIK:s kongress 2012.
Foto: Anders Haglund

Visioner, politisk inriktning och förbundets ledarskap, det är en del av de frågor som kongressen fattar beslut om vart tredje år. På kongressen deltar 81 ombud, alla nomineras och väljs av dig som medlem. Nästa gång det är kongress är i mars 2017 då DIK har en extra kongress för val av ny förbundsordförande. Nästa ordinarie kongress är i november 2018.

Varför kongress?
DIK:s kongress fattar beslut om vilka övergripande frågor som förbundet ska prioritera i sitt arbete. Detta görs genom att du som medlem ensam eller ihop med andra lämnar in förslag (motioner) och styrelsen lämnar in sina förslag (propositioner). De diskuteras och debatteras av deltagarna på kongressen och till slut fattar ombuden beslut i frågan. Förslagen kan handla om vad som helst som rör förbundets verksamhet. Alltifrån opinionsbildning, förhandlingsstrategier och professionsfrågor till hur förbundet ska organiseras och styras. Kongressen bestämmer också medlemsavgift och förbundsstyrelse för de kommande tre åren, samt säkerställer att styrelsen genomfört det den åtog sig föregående kongress.

Sveriges mest demokratiska kongress?
Som medlem representeras du av totalt 81 ombud. För att du enkelt ska kunna göra din åsikt hörd kan du både nominera dig själv och andra till kongressombud. Du röstar fram vilka av de nominerade som ska få uppdragen som kongressombud. En medlem en röst.

Ombuden bestämmer eftersom de  är de enda deltagarna på kongressen som har rösträtt. Men alla medlemmar har rätt att närvara, göra sin röst hörd och lämna förslag. Ombuden är valda för en hel kongressperiod. 

Träffa nya människor, byt åsikter och bli inspirerad
Att delta på en kongress är roligt. Du träffar massor av kreativa akademiker inom kultur och kommunikation. Ämnen som är viktiga både för dig som individ och för din profession diskuteras. Du kan påverka hur kultur- och kommunikationssamhället ska formas i framtiden. Men inte nog med det, dessutom ser vi till att det finns tid att umgås och nätverka, bli inspirerad, äta god mat och att avsluta kvällen på dansgolvet.