Start /  OM DIK /  Organisation /  En del av Saco /  Akademikeralliansen

DIK samverkar med 17 andra Sacoförbund för att du som är anställd inom kommun- och landstingssektorn ska få goda arbetsvillkor.

Samverkansorganisationen AkademikerAlliansen träffar, vårdar och utvecklar kollektivavtal om till exempel löner och anställningsvillkor. AkademikerAlliansen har ett eget huvudavtal, kallat HÖK T, i vilket ingår ett eget löneavtal.