Start /  OM DIK /  Organisation /  En del av Saco /  Vad är Saco?

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 23 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Tillsammans är vi över 600 000 akademiker som är studenter, forskare, egenföretagare eller anställda.

Sacos förbund organiserar medlemmar utifrån den utbildning de har. Dagens arbetskraft är rörlig och många byter jobb och bransch flera gånger under sitt yrkesliv. Trots detta behöver våra medlemmar inte byta fack. Förbunden följer medlemmarna och ger stöd och råd genom hela karriären.

Bland Sacos förbund finns många av kunskapssamhällets viktigaste yrken. Det är utbildningen som är grunden för deras insatser, men det är i yrkeslivet som kunskaperna utvecklas till det professionella kunnandet. I våra medlemsförbund går omsorgen om yrkesrollen och professionens innehåll hand i hand med det traditionella fackliga arbetet. Två för priset av ett skulle man kunna säga.

Saco är partipolitiskt obundet. Du och andra medlemmar är själva tillräckligt kompetenta att avgöra vilket parti som ni ska rösta på. Vi koncentrerar oss istället på frågor som rör akademikers anställning, utbildning, forskning och arbetsmarknad. Genom att debattera och skapa opinion ökar vi förståelsen för akademikers villkor och vikten av akademisk kompetens.Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 23 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Tillsammans är vi över 600 000 akademiker som är studenter, forskare, egenföretagare eller anställda.

Läs mer om Saco här.